תגית: קנאביס

מדיקליזציה, יאטרוגנזיס והשפריץ של הקנאביס

מדיקליזציה, יאטרוגנזיס והשפריץ של הקנאביס

מדיקליזציה, יאטרוגנזיס והשפריץ של הקנאביס

מהי 'מדיקליזציה', מדוע במשרד הבריאות מתעקשים ש'קנאביס הוא לא תרופה' למרות שניתן כטיפול רפואי לכל דבר, האם ייתכן שרופאים גורמים נזק לחולים באישור המשרד הממשלתי האחראי על בריאות הציבור ולמה שפריץ של קנאביס עם אלכוהול המיוצר על ידי חברת תרופות הוא בסדר ושפריץ של קנאביס ישראלי לא?

מאת: צחי קליין, ד"ר דניאל מישורי

אחרי שבחן את הנושא במאמר כאן במגזין בשנת 2013, חוזר במאי הסרטים צחי קליין לשאלה 'מהי תרופה ולמה קנאביס הוא לא', במאמר חדש שכתב יחד עם ד"ר דניאל מישורי ופורסם החודש בגליון ספטמבר של עלון הביו-אתיקה של המכללה האקדמית צפת.

מהי תרופה?

הוויכוחים סביב מעמד הקנאביס בכלל וקנאביס לשימוש רפואי בפרט נמשכים בחו"ל ובישראל. מתנגדי הקנאביס רואים בו סם מסוכן, שהחברה צריכה להגביל, גם באמצעות החוק הפלילי; תומכי הקנאביס, לעומת זאת, מתייחסים אליו כחומר לא מסוכן, וכתרופה מסורתית ואפקטיבית שיכולותיה רק מתחילות להיחקר.

בתווך נמצא משרד הבריאות, שמתיימר להציג מדיניות מאוזנת ורציונאלית. עד שהמחוקק יחליט על ליגליזציה, או לפחות דה-קרימינליזציה, כהצעות החוק שנידונו לאחרונה, ועד שיצטברו עדויות מחקריות, משרד הבריאות מסתפק לכאורה ב"הסדרה".

בפועל הסדרה זו מערימה קשיים רבים על הנזקקים לקנאביס, ומרחיקה אותו מהישג ידם של רבים, כולל כאלה שיכולים היו להיטיב רפואית את מצבם. מבין הקשיים הנפוצים: מחסור ברופאים שרשאים להמליץ על קנאביס; מגבלות על ההתוויות המאפשרות שימוש בקנאביס; הגבלת המינונים למקבלי הרישיונות; זמן עיבוד בירוקרטי ארוך ומפרך להשגת רישיון (למעט חולים אונקולוגיים); זמן עיבוד בירוקרטי ארוך לחידוש הרישיון; קשיים בירוקרטיים בהגשת טפסי הרישיונות, ועוד מגבלות על מינון, על מעבר בין ספקים שונים, על שינוע התרופה ועל מקום השימוש. כמו כן, משרד הבריאות מחולל בפועל תהליכי הפרטה המפנים אלפי מטופלים נזקקים למספר קטן של רופאים, לרוב בהליך פרטי ויקר.

כפי שאמרנו בעבר, עצם החשדנות מובילה למדיניות "הסדרה" הפוגעת בתשתית הבסיסית ביותר של האתיקה הרפואית בישראל, החל ממעמד הרופא, שכפוף לתהליכי אישור שבינם לבין שיקול-דעת רפואי אין ולא כלום, וכלה במטופלים שנדרשים לעבור טיפולים "קונבנציונליים" מיותרים, על תופעות הלוואי שעלולות להיות כרוכות בהם, כתנאי לקבלת הטיפול בקנאביס, וזאת תוך פגיעה קשה בכבודם וברווחתם כבני אדם וכמטופלים במערכת הבריאות.

לעניין הטיפולים המיותרים, לאחרונה התפרסם דו"ח חדש של מחלקת המחקר של הכנסת לפיו בשנתיים האחרונות חלה עלייה של כ-30 אחוזים בשימוש בתרופות אופיאטיות (תרופות מרשם נרקוטיות לשיכוך כאבים), וכי אלפי ישראלים מכורים להן. כזכור, כיום משרד הבריאות מחייב מטופלי כאב למצות במשך כשנה טיפול "קונבנציונלי" בכאב, שמשמעו תרופות אופיאטיות, לפני שתישקל האפשרות לתת להם רישיון לקנאביס רפואי.

האם ייתכן שהנחיות משרד הבריאות מעודדות התמכרות לאופיאטים, רק בשל החשש מהקנאביס, שאינו רעיל וגם כמעט אינו ממכר? במקרה זה, מצוי ליקוי קשה בשיקול הדעת של משרד הבריאות, ליקוי שייתכן שניזון מהצביעות שבאזהרות מפני הקנאביס, ללא ההכרה בכך שתחליפיו רעילים וממכרים יותר.

דוגמה נגדית בולטת היא ארה"ב, שבה בעקבות לגליזציית הקנאביס חלה צניחה בהתמכרות למשככי כאבים אופיאטיים וירידה של עשרות אחוזים באשפוזים עקב התמכרויות לאופיאטים, שתופעות הלוואי שלהן כוללות התמכרות ושיעור תמותה גבוה.

במקביל, לא נצפו עליה באשפוזים עקב שימוש בקנאביס, וזאת למרות שכיום למעלה ממחצית תושבי ארה"ב ב-28 מדינות יכולים להשתמש בקנאביס רפואי (ללא המגבלות הדרקוניות ודרך החתחתים שמאפיינת את "ההסדרה" בישראל), ובחלק מהמדינות הונהגה ליגליזציה מלאה. נתונים אלה אמורים היו לגרום לשנות את מדיניות משרד הבריאות, ולהנגיש את הקנאביס לכל מטופל.

אחת הפגיעות האתיות החמורות, בהן אנו נתקלים שוב ושוב, הוא היחס המזלזל ב-אמת המדעית והמקצועית. בכירים בממסד הבריאות, כולל באגודות מקצועיות של רופאים, מפריזים ללא סימוכין במחקר בסיכונים-לכאורה שבקנאביס, וממעיטים בערך המחקרים שמצביעים על התועלת שבקנאביס, וממעיטים גם בערכן של עדויות רופאים ושל מטופלים. אחד הביטויים לכך היא ההכחשה הנמרצת שהקנאביס יכול לסייע למטופלים, להיחשב כ"תרופה".

משרד הבריאות, למשל, מתעקש בכל הפרסומים בנושא לציין ש"קנאביס רפואי אינו תרופה". כך למשל, בנוהל 106 של משרד הבריאות (רישיונות לשימוש בקנביס, יולי 2015), נאמר:

"קנביס אינו תרופה ,אינו רשום כתרופה ויעילותו ובטיחותו בשימוש למטרות רפואיות טרם הוכחו. יחד עם זאת קיימות עדויות לכך שקנביס עשוי לסייע לחולים הסובלים ממצבים רפואיים מסוימים ולהקל על סבלם. על כן ממשלת ישראל ומשרד הבריאות רואים יעד חשוב בהסדרת הגידול, הייצור, האריזה, ההפצה והניפוק של קנביס לשימוש רפואי באופן הדומה ככל הניתן לנוהג והקיים ביחס לתכשירים רפואיים (תרופות)"

הפלפול של משרד הבריאות, לפיו יש חומר שמסייע לחולים במצבים רפואיים מסוימים, אבל הוא אינו "תרופה" משונה, בלשון המעטה. לפי וויקיפדיה, "תרופה …היא חומר כימי או ביולוגי פעיל, בודד או כחלק מתרכובת של חומרים, המשמש לטיפול, ריפוי, מניעה של מחלות."

לפי הגדרת ה-FDA האמריקאי:

A drug is defined as…A substance intended for use in the diagnosis, cure, mitigation, treatment, or prevention of disease.

לפי הגדרות אלה, קנאביס הוא תרופה, המשמשת להקלה על סימפטומים וטיפול במצבים רפואיים שונים. הסדרת השימוש בקנאביס הייתה אמורה להיות פשוטה ככל שניתן, ככל שההליכים מאפשרים לגבי תרופות מסוגים שונים (תרופות הנזקקות למרשם, ללא מרשם, וכו'), במסגרת הליך שלרוב מתחיל ובדרך-כלל גם נגמר (למעט כשעולות שאלות כלכליות) ברופא המטפל ובמתן מרשם. מדוע אפוא דינו של הקנאביס הוא אחר?

עובדה זו קשורה, לפחות בחלקה, להטיה בהגדרות של הממסד המדעי ביחס לשאלה מהי תרופה. לפי הטיה זו, "תרופה" היא רק חומר שעבר תהליכי אישור של "תרופה", נניח ב-FDA האמריקאי. תהליכי אישור אלה שעולים כיום כ-800 מיליון דולר אמריקאי בממוצע, הם מופרטים ועלויותיהם מועמסות על חברות התרופות. לכן רק חברות פארמה גדולות, המעוניינות בפטנט, מסוגלות ומעוניינות לממן תהליכים כאמור. לכן, כל ריפוי טבעי אינו נחשב ל"תרופה", וכך גם הקנאביס.

סטיבקס: קנאביס שנחשב לתרופה

הדוגמה המובהקת להבחנה לפי משרד הבריאות בין הקנאביס, ש"אינו רשום כתרופה ויעילותו ובטיחותו בשימוש למטרות רפואיות טרם הוכחו", לבין תרופה "אמיתית" היא סטיבקס (Sativex).

סטיבקס רשומה כתרופה בישראל. לפי דף התרופה, כפי שמפיץ משרד הבריאות, סטיבקס מותווית "…כטיפול להקלת תסמינים בחולים עם נוקשות שרירים ( ספסטיות ) ברמה בינונית עד קשה בשל טרשת נפוצה ,שלא מגיבים במידה מספקת לטיפולים אחרים ומציגים שיפור קליני בתסמינים של ספסטיות בזמן טיפול ניסיון ראשוני (האורך 4 שבועות). סטיבקס משמש כטיפול נוסף להקלת תסמינים של כאב נוירופטי בחולי טרשת נפוצה מבוגרים."

"תרופה" זו אינה אלא מיצוי מלא באלכוהול של קנאביס, הכולל מלבד כמות מדודה של שני הקנבינואידים הנפוצים, THC ו-CBD גם קנבינואידים נוספים. בניגוד ל- Marinol, שמהווה חיקוי סינתטי של THC בלבד, סטיבקס מהווה מיצוי מלא של כל הצמח. כלומר, סטיבקס איננה אלא קנאביס שנארז בדומה לתכשיר רפואי, ונמכר על-ידי חברת תרופות. היא ניתנת כתרופה בישראל בהתוויה לחולי טרשת נפוצה באמצעות מרשם רופא, ולחולים אחרים הוא ניתן שלא בהתוויה (נניח כאבים ללא טרשת נפוצה) באמצעות מרשם רופא וטופס 29ג' – "תרופה שאינה בהתוויה".

סטיבקס מול קנאביס

נדגיש, מדובר במיצוי של קנאביס, כמו כל קנאביס אחר, שניתן בישראל ללא צורך ברישיון, באמצעות מרשם רופא או מרשם+29ג'. זהו מיצוי קנאביס זהה או כמעט-זהה למיצוי שמייצרות בארץ החברות לגידול קנאביס. באתר של חברת GW Pharmaceuticals מצוין במפורש שסטיבקס הוא מיצוי מלא ומכיל קנבינואידים רבים וחומרים נוספים המצויים באופן טבעי בצמח. המוצר מכיל גם אלכוהול ותמצית של טעם מנטה.

כלומר, הטענות בדבר מסוכנות-לכאורה של הקנאביס, וההסברים המפולפלים לרפורמות ולתהליכי ההסדרה, מאבדים את אחיזתם במציאות כשמניחים על השולחן בקבוקון של סטיבקס. זה חוקי לגמרי, ונחשב ל"תרופה" לפי משרד הבריאות. להבדיל מקנאביס סתם לשימוש רפואי, אין צורך בהתערבות היק"ר (היחידה לקנאביס רפואי), וזה רק מאד מאוד יקר: עלות השימוש היא כ-3000 ₪ בחודש, בערך פי 8 מעלות רישיון לקנאביס בישראל.

הסדרה ומדיקליזציה

למרבה הפליאה (והשעשוע), בכירי משרד הבריאות מתארים את ההסדרה-לכאורה של הקנאביס הרפואי באמצעות המושג "מדיקליזציה". ככל הנראה, הם לא מכירים את המטען הביקורתי שטמון במונח זה. המושג "מדיקליזציה" מופיע לראשונה אצל המבקר החברתי החשוב איבן איליץ', בספרו "נקמת הרפואה" (עם עובד, 1978), כדי לבקר את הצדדים השליליים שבהשתלטות הרפואה על חיינו.

"מדיקליזציה", לפי איליץ', היא תהליך חברתי שמגדיר-מחדש התנהגויות ומצבים מהיום יום, שבעבר הוגדרו באופנים שונים, כמחלות או כהפרעות בהן רק מומחים בעלי אוטוריטה רפואית יכולים לטפל.

מדיקליזציה כוללת גם סוג של פיקוח חברתי, כשסוגיות חברתיות עוברות לשיפוטו של הממסד הרפואי על שלוחותיו השונות (למשל, הפרעות קשב וריכוז המטופלות בתרופות). לעיתים המחיר של מדיקליזציה הוא חברתי בלבד, ולעיתים המחיר הוא גם בריאותי, כשהטיפול והפיקוח הרפואיים פוגעים במטופלים, תופעה שלפי איליץ' הגיע כבר בשנות ה-70 לכדי מגפה אותה הוא כינה "יאטרוגנזיס" ("יאטרו"-רופא, "גנזיס"-מקור), כשדוגמאות בולטות שלה הן ההשלכות של טיפול-יתר בתרופות למצבים שונים, כולל דיכאון, או פגיעות מטעויות רפואיות או מתופעות-לוואי של תרופות.

לטעמנו, הקשיים ומניעת טיפול מחולים ואחרים שנזקקים לקנאביס הם מקרה מובהק של "יאטרוגנזיס", פגיעה על-ידי רופא. ברשותנו מידע על מטופלים רבים שמצבם הורע עקב עיכוב בהוצאת רישיונות, חיובם בקבלת טיפול "קונבנציונאלי" הכרוך בתופעות לוואי, או ביטול רישיון או הפחתת מינון: זו פגיעה במטופלים בשם הפיקוח הרפואי וקדושת ההבחנה שבין תרופות "אמיתיות" לבין "סמים" מסוכנים-לכאורה המתחזים-לתרופות כגון קנאביס.

זאת ועוד, הנתונים מארה"ב שהוצגו לעיל, לפיה חלה ירידה בהתמכרויות, אשפוזים ותמותה מתרופות אופיאטיות עקב השימוש בקנאביס (ללא עלייה בפגיעות מקנאביס), מוכיחים שהמצב הנוכחי בישראל שכרוך במגבלות קשות על כל תהליכי האישור של הקנאביס מהווה פגיעה רפואית "יאטרוגנזית" במטופלים. עובדה זו נכונה במיוחד בתוויות המאוד מוגבלות. כך למשל, חולי פיברומיאלגיה נדרשים לעבור שנה של נרקוטיקה "כבדה", כתנאי לאישור לטיפול בקנאביס.

שפריץ קנאביס מאנגליה

לא במקרה, סטיבקס פטורה מכל תהליכי ה"מדיקליזציה" של הקנאביס הרפואי, מכיוון שהיא כבר "תרופה" במשמעות היחידה שבה ככל הנראה מכיר משרד הבריאות: חומר שנמכר על-ידי חברת תרופות. דברים אחרים שמסייעים לחולים לשפר את מצבם אינם "תרופות", גם אם הם יעילים ממש כמו (ולעיתים אף יותר) מ"תרופות", וגם אם הם ממש זהים ל"תרופות".

הסטיבקס מגיע מחברת תרופות באנגליה. הרבה כסף הושקע שם בשביל למצות קנאביס. הם יודעים בדיוק כמה THC ו-CBD יש בכל "שפריץ" של התרסיס, אבל זהו פחות או יותר ההבדל המהותי בין השפריץ מאנגליה לבין הקנאביס שנותנים כאן בשאיפה או בשמן (בכפוף לרישיון). חלק מהחברות בישראל אף מספקות מיצוי קנאביס בתרסיס, 'שפריץ', ממש כמו סטיבקס. בקנאביס אפשר כזכור להשתמש גם כפי שהוא (בעישון, אידוי או בליעה), והוא עובד מצוין גם במיצוי שנעשה בתנאים פחות סטריליים מסטיבקס.

כלומר, יש היום אפשרות לקבל בישראל קנאביס רפואי (סטיבקס) ללא רישיון, ללא היק"ר, אבל זה מאוד יקר (ולא בטוח שיותר יעיל, בשל מיצוי התרסיס בחומר אלכוהולי, שעלול לגרום לכיבים בפה ובלשון, וכן אינו מתאים לילדים או לאנשים שרגישים לאלכוהול – כפי שמופיע בעלון לצרכן). קנאביס שפריץ מאנגליה – כן; קנאביס מהערבה או מהגליל – לא.

הפיקוח החברתי ומחיר התרופה

הסטיבקס מעלה שאלות רבות ביחס להסדרה החברתית בהשוואה של מטופלים בסטיבקס לבין מטופלים בקנאביס רפואי "רגיל".

הרישיון לקנאביס רפואי "רגיל" מציין שעל החולה להשתמש בקנאביס רק בכתובת הרשומה (אפילו אם מדובר בטיפות שמן, או קפסולה), ועליו להיות לבד. כל האיסורים האלה, שלעניות דעתנו אין בהם הצדקה, ומהווים פגיעה קשה בכבוד החולה וברווחתו, לא קיימים בנוגע לסטיבקס.

כלומר, ניתן להשפריץ מיצוי קנאביס מאנגליה בכל עת ובכל מקום, גם תוך כדי נהיגה, ללא כל הפרעה, אבל עבור מיצוי קנאביס שיוצר בישראל בקיבוץ בערבה, צריך קודם כל רישיון (תהליך ארוך, יקר ומפרך), ואז מוטלות מגבלות בתנועה (שימוש רק בכתובת הרשומה), + איסור נהיגה ולבד.

כמו כן, אין איסור על נהיגה למשתמשי סטיבקס, למרות שבדיקות דם, למשל, יימצאו במשך שבועות אותם תוצרי פירוק של THC בקרב משתמשי סטיבקס ובקרב משתמשי קנאביס "רגיל", שלפי תקנות משרד התחבורה מנועים מנהיגה עם תוצרי פירוק כאלה בדם (נחשב לנהיגה בשכרות).

חלק מחברות הגידול בישראל כבר מייצרות מיצויי קנאביס איכותיים, בדומה לסטיבקס, ויש בארץ יצרנים נוספים. כך למשל, בבית חולים הדסה פועלת חברה שמספקת מוצרי קנאביס שונים בהם משתמשים במחלקת השתלות מח עצם. שם משתמשים בקנאביס הן לשיכוך כאבים והן כנגד מחלת דחיית השתל (Graft-versus-host disease GvHD) . במחלקה זו אין צורך לשלוח את החולים לקנות סטיבקס יקר. גם מחיר היא סוגיה חברתית עליה משרד הבריאות אמור היה לתת את הדעת.

סטיבקס

תרסיס תוצרת ישראל (פנקסיה, קנבליס, אחרים)

מיצוי מלא של צמח הקנאביס

מיצוי מלא של צמח הקנאביס

תרסיס

תרסיס, שמן, קפסולות, אידוי ועוד

מיוצר באנגליה

מיוצר בישראל

ייבוא ושיווק בבלעדיות ע"י ניאופארם

ייצור מקומי ושיווק ע"י מספר חברות

עלות: כ- 3000 ₪ בחודש

עלות: 370 ₪ בחודש

מצריך מרשם רופא

מצריך המלצת רופא מומחה למשרד הבריאות, הוצאת רישיון לשימוש בסם מסוכן ע"י היחידה לקנאביס רפואי במשרד הבריאות, לרוב אחרי תהליך ארוך של מיצוי טיפול קונבנציונלי.

כמו כל תרופה אחרת, במרשם רופא  

לפי תנאי הרישיון יש להשתמש בתרופה רק בכתובת הרשומה ברישיון (בבית); ורק לבד;

אין לנהוג, ויש לדווח למשרד התחבורה; מגבלות נוספות; מעורבות של משטרת ישראל

כיום, משרד הבריאות דורש מיצרני הקנאביס המבקשים להיכנס לתחום, לעמוד בתנאים זהים לאלה של חברת GW Pharmaceuticals, בכל הנוגע לייצור של קנאביס. עלות הסדרי האבטחה החדשים להן נדרשות חברת תרופות קיימות, שכבר עוסקות בייצור תרופות מרשם נרקוטיות, היא מיליוני שקלים.

רפואה-מבוססת-ראיות?

משרד הבריאות מתיימר להציג מדיניות מאוזנת ורציונאלית בנושא הקנאביס. מאחר שמדובר לכאורה בסם מסוכן, נזהרים בשימוש בו, עד שהנושא ייחקר. בפועל, למרות שיש בישראל כבר כ-30,000 מטופלים בקנאביס, נמנע משרד הבריאות מלחקור את השימוש בקנאביס ואת מאגר המטופלים בקנאביס, שיכולים היו להוות מאגר מידע מדהים, כולל לעניין השפעות ארוכות הטווח של השימוש בקנאביס.

לא נערכו מחקרים אפידמיולוגיים יזומים בנושא קנאביס על-ידי משרד הבריאות (וכזכור, מחקר על הפחתה בתרופות בקרב משתמשי קנאביס רפואי שערכה קופת חולים מכבי נגנז). אין מחקר, ולכן אין נתונים ומסקנות, וניתן להמשיך ולטעון טענות לא-מבוססות בדבר מסוכנות-לכאורה של הקנאביס, כדי להצדיק את המשך הגדרתו כסם מסוכן, ואת הדרתו מחולים ומהציבור הרחב כאחד.

עם זאת, גם בהיעדר מחקר רשמי (קול קורא למחקרים במימון משרד הבריאות פורסם לראשונה ב-2016), הציבור הרחב רשאי להתרשם שלא נחשפו עד כה כל תופעות חברתיות או רפואיות קשות עקב העלייה הגדולה בשימוש בקנאביס רפואי, ושהאזהרות מפניו הן ככל הנראה מוגזמות או אף חסרות-ביסוס. אם משרד הבריאות מסתייג ממסקנה זו, אין לו אלא להלין על עצמו שלא הזמין ומימן מחקרים שאמורים היו להעמיד עובדות על דיוקן.

במקום מחקרים אפידמיולוגיים פשוטים וזולים, שיסקרו השלכות של השימוש בקנאביס, ניגשות כיום חברות התרופות למחקרים מסוג אחר, יקרים מאוד, כאלה שיובילו לתרופות מבוססות קנאביס שהן מוגנות-פטנט. תרופות כאלה יהיו כמו הסטיבקס, מאוד יקרות, וחסינות מהבירוקרטיה שבמשרד הבריאות מייחד רק לקנאביס פשוט להמונים.

תרופות אלה יעמדו לכאורה בתנאי של רפואה מבוססת-עדויות (Evidence based medicine: EBM). גרסה כזו של EBM אפשר לעשות רק עם מאות מיליוני דולרים, משהו שרק חברות תרופות מסוגלות לעשות (ויש לא פעם חילוקי דעות על התוצאות). מחקר של המאגר המדהים של משתמשי קנאביס רפואי בישראל עשויה הייתה לייתר תחליפים יקרים אלה.

למעשה, ההסדרה-לכאורה של הקנאביס, והפטור שממנה נהנית תרופת הקנאביס סטיבקס, מצביעה על אפיון בולט של הרפואה בימינו: התרחקותה מהבוטניקה. בעבר, חלק חשוב מהכשרת הרופאים הייתה היכרות עם צמחי מרפא, והיכולת למצות מצמחים אלה תרופות, כולל מהקנאביס. כיום, מעטים הרופאים שהם בעלי ידע כלשהו בצמחים, לתזונה או לשימוש כתרופות.

על רקע זה, ההתנגדות לקנאביס מצביעה על דעות קדומות שמקורן בבורות רווחת בקרב הרופאים, שלמדו שתרופות באות באריזת יצרן בלבד. קשה להם להסתגל לרעיון שייתכן טיפול רפואי שהוא מבוסס-צמחים. אם יש בצמח תועלת, הם חושבים, ניתן יהיה לבודד ממנו את "המרכיב הפעיל", אף שבמקרה של הקנאביס דווקא התרכובת הכוללת חיונית, ולא רק THC או CBD. עיקרון זה, "אפקט הפמלייה" (entourage effect) הודגם במחקרים עליהם התבססו יוצרי הסטיבקס (Russo & McPartland, 2003).

לקראת דה-מדיקליזציה

הקנאביס אינו זקוק למדיקליזציה, להפיכתו למוצר של חברת תרופות, אלא לדה-מדיקליזציה: להיתר החברתי להשתמש בו כתרופה, ללא הסנקציות החברתיות שכיום נלוות לשימוש זה.

את הקנאביס אפשר וצריך לגדל בתנאי ייצור הולמים (ללא חומרי הדברה וכו'), כמו כל צמח אחר, ולייצר ממנו טיפולים יעילים וזולים. השנים האחרונות הוכיחו זאת מעבר לכל ספק. לאור זאת, לא ניתן להצדיק את הקשיים שמשרד הבריאות מערים על קבלת טיפול מבוסס-קנאביס, על-חשבון החולים וסבלם.

הפטור המוחלט שזכה קנאביס בדמות הסטיבקס מהבירוקרטיה שחלה על קנאביס רפואי "רגיל" חושפות את סדר היום של משרד הבריאות, או לפחות את נטיות הלב של בכיריו: העדפת תרופות יקרות על-פני טיפול זול בצמח טבעי; חשדנות כלפי צמחים, ריפוי טבעי ורפואה בוטאנית. הגיע הזמן לשנות סדר יום מיושן זה.

* צחי קליין, חוקר קנאביס ויוצר סרטים. בוגר תואר שני בלימודי הסביבה באוניברסיטת תל אביב. חוקר השפעות של השימוש בקנאביס רפואי על בריאות חולים ועל רווחת מטופלים. *

המשך קריאה: http://www.xn--4dbcyzi5a.com/2017/09/%d7%9e%d7%93%d7%99%d7%a7%d7%9c%d7%99%d7%96%d7%a6%d7%99%d7%94-%d7%99%d7%90%d7%98%d7%a8%d7%95%d7%92%d7%a0%d7%96%d7%99%d7%a1-%d7%95%d7%94%d7%a9%d7%a4%d7%a8%d7%99%d7%a5-%d7%a9%d7%9c-%d7%94%d7%a7%d7%a0/

אם קנאביס אז גם קטשופ: אזהרות 'סם מסוכן' הודבקו על מוצרים בסופר

אם קנאביס אז גם קטשופ: אזהרות 'סם מסוכן' הודבקו על מוצרים בסופר

אם קנאביס אז גם קטשופ: אזהרות 'סם מסוכן' הודבקו על מוצרים בסופר

אם קנאביס הוא 'סם מסוכן' אז מדוע לא סוכר, סיגריות, קולה או הימורים? האקטיביסט החתרני 'שרדר' מזמין את הציבור הישראלי להצטרף אליו בהדבקת מדבקות אזהרה על מוצרים "רגילים" הנמכרים בסופר ויכולים גם הם לענות על ההגדרה.

אחרי שהפך את שלטי החוצות של 'ספרינג' לקמפיין לצריכת קנאביס ותלה שלטי 'אזור לעישון קנאביס' ברחבי המדינה, מציג האקטיביסט החתרני 'שרדר' את הפרויקט החדש שלו: 'סם מסוכן'.

קנאביס, למרבה האבסורד, מוגדר על פי החוק הישראלי כ'סם מסוכן', כולל הקנאביס הרפואי המחולק על ידי משרד הבריאות למטופלים ברשיון.

A post shared by Shredder (@shredder_original) on

//platform.instagram.com/en_US/embeds.js

למרות שעל תרופות "רגילות" למשל, המכילות חומרים מסוכנים, ממכרים ורעילים בהרבה, לא מופיעה אזהרה זו, חייב משרד הבריאות את חברות הקנאביס הרפואי לשווק את אריזות המוצר עם מדבקת אזהרה של 'סם מסוכן'.

בתגובה יצא שרדר לסופרים וחנויות בעיר והדביק מדבקות אזהרה דומות גם על מוצרים "רגילים" כמו סוכר, סיגריות, תרופות ואפילו פרויקט ההימורים החוקי של המדינה המכונה 'מפעל הפיס'.

כעת מזמין הפעיל האמיץ גם את הציבור לעשות כמוהו ומציע לספק עבור המעוניינים את המדבקות 'סם מסוכן' בחינם – בחנות ברחוב דיזנגוף 172 בתל אביב.

מדבקות סם מסוכן על מוצרים בסופר

"כל הסיפור התחיל לפני שבועיים כשגיליתי שהמדינה מחייבת שיהיה מצוין בצבע אדום ובאופן בולט ׳סם מסוכן׳ על קנאביס רפואי, זה נראה לי הזוי ולא סביר," הוא אומר בשיחה עם המגזין. "כמו שכולנו יודעות, על סיגריות, קולה או סוכר לבן לא כתוב משהו דומה."

"חשבתי שלסמן מוצרים אחרים או פרסומות למוצרים עם מדבקה של האשטאג #סם_מסוכן יכול לעזור להעביר את העובדה שכל דבר בעולם הוא פוטנציאלית סם מסוכן, הכל עניין של איזון והחלטה," הוסיף. "אני נוהג לשתף את תהליך היצירה באינסטגרם ועוד לפני שהדפסתי מדבקה אחת קיבלתי עשרות פניות מעוקבות ועוקבים שרצו להדביק בעצמן…"

מדבקות סם מסוכן על מוצרים בסופר

"אז הדפסתי כמות גדולה של מדבקות, סידרתי במעטפות ועכשיו כל מי שבעניין יכול/ה לגשת לדיזנגוף 172, בתל אביב, להכנס לחנות ולקבל (בחינם כמובן) מעטפת מדבקות #סם_מסוכן ולצאת להדביק. בין השעות 11:00 ל-23:00, פשוט תבקשו מעטפת מדבקות #סם_מסוכן. רצוי כמובן גם לצלם ולשתף עם ההאשטג."

"התגובות שקיבלתי בינתיים חיוביות מאוד, גם מהאנשים בסופרמרקט כשהדבקתי על מוצרים, גם ברחוב בזמן הדבקה על פרסומות וגם און ליין מהעוקבים," מתאר שרדר.

מדבקות סם מסוכן על מוצרים בסופר

כששאלנו מה מטרת הקמפיין המקורי השיב: "מטרות? אני מקווה שזה ידליק שיח בנוגע לדברים שאנחנו צורכים ואיך אנחנו מגדירים אותם או איך מגדירים אותם עבורנו."

עוד הוא הוסיף כי "בלי קשר לדת, ראש השנה הוא נקודת זמן חשובה ומעניינת של התכנסות משפחתית; זה קצת יומרני, אבל יהיה נהדר אם בארוחות החג ישוחחו על הלגיטימציה של קנאביס כצמח בלתי מזיק, לעיתים רפואי אל מול ההשפעות של מוצרים מתועשים רבים אחרים שמזיקים מאוד אך נהנים מלובי חזק. באופן אישי, הבנתי שהשינוי לא יגיע מארדן וחבורתו, אלא מכל אחת ואחד מאיתנו."

מדבקות סם מסוכן על מוצרים בסופר

מדבקות סם מסוכן על מוצרים בסופר

מדבקות סם מסוכן על מוצרים בסופר

המשך קריאה: http://www.xn--4dbcyzi5a.com/2017/09/%d7%90%d7%9d-%d7%a7%d7%a0%d7%90%d7%91%d7%99%d7%a1-%d7%90%d7%96-%d7%92%d7%9d-%d7%a7%d7%98%d7%a9%d7%95%d7%a4-%d7%90%d7%96%d7%94%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%a1%d7%9d-%d7%9e%d7%a1%d7%95%d7%9b%d7%9f-%d7%94/

חדש: 'קססונת' – כנראה הקססונית המושלמת לסטלנים

חדש: 'קססונת' – כנראה הקססונית המושלמת לסטלנים

חדש: 'קססונת' – כנראה הקססונית המושלמת לסטלנים

חדש בהדסטארט: בעבור 13 ש"ח בלבד מציעה חברה ישראלית חדשה את מה שהם מאמינים שהיא הקססונית המושלמת לנשיאה מחוץ לבית – במיוחד לסטלנים. היא עמידה במים, אטומה לגמרי, מגיעה בגודל של כרטיס אשראי כך שמתאימה לארנק – ויכולה לשאת עד 5 גרם קנאביס.

שלושה יזמים ישראלים פיתחו מוצר חדש בשם 'קססונת' – קססונית לנשיאת תערובת קנאביס לגלגול שמטרתה להחליף את דפי הנייר שצרכני קנאביס סוחבים איתם כאשר יוצאים מהבית.

החברה החדשה מציעה כעת את ה'קססונת' בעבור 13 ש"ח בלבד במסגרת קמפיין גיוס המונים שפתחו באתר 'הדסטארט', בו הם מקווים לאסוף 5,000 ש"ח למימון הייצור וההפצה.

"נמאס לכם להסתובב עם ניירות מדפסת מצ'וקמקים או לחילופין קייסים מגושמים ויקרים מעור? אל חשש, קססונת תשפר לכם את חוויית הגלגול," כותבים היזמים בדף הפרויקט. "קטנה, עמידה ומעוצבת לעילא – הקססונת תכיל את הדברים היקרים לכם, תיכנס לכל ארנק או כיס, ותהיה אתכם בכל מקום ובכל זמן שתרצו."

"הקססונת, אקססורי לנשיאת קססה שנפתח למשטח עבודה לגלגול, מגיעה כרגע ב-4 עיצובים, בגודל של כרטיס אשראי ונכנסת לכל ארנק, ויכולה להכיל עד 5 גרם של קססה," הם מספרים בשיחה עם המגזין.

לדברי הוד, אחד היזמים, החידוש המשמעותי של הקססונת הוא שהיא הקססונית היחידה בשוק הישראלי שהיא גם אטומה לגמרי, גם עמידה למים וגם נכנסת לחריץ כרטיס האשראי בארנק.

"קססונת נסגרת ונאטמת עם 4 מגנטים כך שאין מצב לדליפה בחיים, היא אפילו עמידה במים עד רמה מסוימת (אם נשפך עליה נוזל, לא אם מטביעים אותה במים כמובן) – ומאפשרת נשיאה של עד 5 גרם קנאביס," הסביר.

"בסוף השבוע האחרון הרמנו קמפיין מימון המונים באתר הדסטארט, כבר גייסנו מעל 1,000 ₪ והיד עוד נטויה," מספר הוד ומפרט את התשורות שהם מציעים בדף הפרויקט: קססונית אחת ב-13 ש"ח, 5 קססוניות ב-58 ש"ח וכן אפשרות להדפסת עיצוב אישי בעבור 550 או 1,200 ש"ח.

את הקססונית החדשה ניתן להשיג כאן.

המשך קריאה: http://www.xn--4dbcyzi5a.com/2017/09/%d7%97%d7%93%d7%a9-%d7%a7%d7%a1%d7%a1%d7%95%d7%a0%d7%aa-%d7%9b%d7%a0%d7%a8%d7%90%d7%94-%d7%94%d7%a7%d7%a1%d7%a1%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%95%d7%a9%d7%9c%d7%9e%d7%aa-%d7%9c%d7%a1/

קרונוס ישראל: קיבוץ גן שמואל יהפוך לאימפריית קנאביס בינלאומית

קרונוס ישראל: קיבוץ גן שמואל יהפוך לאימפריית קנאביס בינלאומית

קרונוס ישראל: קיבוץ גן שמואל יהפוך לאימפריית קנאביס בינלאומית

קיבוץ גן שמואל צפוי לייצר בקרוב 5 טון קנאביס רפואי מדי שנה, בשיתוף עם תאגיד הקנאביס הקנדי המצליח 'קרונוס גרופ', במסגרת הסכם שישים את החברה המשותפת על מפת הקנאביס העולמית. בשטח הקיבוץ תוקם שרשרת גידול, ייצור, אספקה ומעבדות מחקר: "נייצר קנאביס איכותי במחיר הטוב בעולם".

בקרוב יוכלו המטופלים בישראל להנות מקנאביס איכותי מגנטיקה קנדית מקורית, במחירים נמוכים במיוחד: תאגיד הקנאביס הקנדי המוערך 'קרונוס' (Cronos Group) הודיע על שיתוף פעולה אסטרטגי חדש לייצור, הפצה ומחקר קנאביס רפואי בישראל – יחד עם קיבוץ גן שמואל.

הקיבוץ הותיק גן שמואל (נוסד ב-1913) הוא כבר היום אחד הקיבוצים הגדולים, המצליחים והמפותחים ביותר בישראל, שמגדל ומשווק מגוון מוצרים ל-35 מדינות ברחבי ארופה ואסיה. הוא גם הבעלים של אחד משטחי המסחר המוכרים והמניבים ביותר במדינה – וצפוי להתרחב עוד יותר עם כניסתו לעולם הקנאביס הגלובאלי.

קרונוס גרופ

קרונוס גרופ: קבוצת הקנאביס הענקית מקנדה בדרך לשיתוף פעולה נרחב עם קיבוץ גן שמואל

'קבוצת קרונוס' מחזיקה בבעלות מלאה וחלקית על שורת חברות קנדיות בתחום הקנאביס (Peace Naturals, In The Zone, WMMC, ABcann, Hydropothecary, Evergreen ועוד) ולשדרת הניהול שלה חלק בחברות-ענק מתחומי הכלכלה וההיי-טק העולמיות.

בקרונוס שמחים על מזג האוויר ותנאי הגידול בישראל, שעתידים לאפשר לחברה הקנדית לגדל את זני הקנאביס הרפואי מקנדה לכל אורך השנה, תוך חיסכון עצום במשאבי חשמל הנדרשים כיום לגידול תחת נורות במדינה הקרה.

מייק גורנשטיין

מייק גורנשטיין, נשיא, מייסד ומנכ"ל 'קרונוס גרופ': "נייצר בישראל קנאביס איכותי במחיר הטוב בעולם"

הניסיון של קיבוץ גן שמואל במסחר מקומי ובינלאומי, לצד מבני מסחר וכח עבודה מקצועי ומומחה בתחומי החקלאות, עתידים לאפשר לחברה החדשה, שתיקרא 'קרונוס ישראל', לייצר קנאביס רפואי איכותי ולנהל את כל החוליות בשרשרת הייצור, משלב הגידול, דרך מפעלי המיצוי, מחסן האריזה ובתי המרקחת.

החברה החדשה מצפה לייצר קנאביס במחירים זולים במיוחד של 0.4$-0.5$ לגרם קנאביס בלבד (1.15-1.44 ש"ח) – שעתידים לשבור את שוק הקנאביס הרפואי המקומי המגדל היום בעלות של פי 2 ויותר. בנוסף בונים בחברה על התרת ייצוא קנאביס רפואי לחו"ל – לאחר אישור רשמי של תכנית הייצוא על ידי ממשלת ישראל.

על פי מסמך ההבנות העקרוני שנחתם בין קרונוס לגן שמואל, תוקם בשטח הקיבוץ חממה ענקית שתשתרע על 4 דונם ועתידה לייצר עד 5 טון קנאביס מדי שנה. בשלב השני מצפה קרונוס-ישראל להתרחב לייצור של עד 24 טון קנאביס בשנה – ולאחר מכן עד 100 טון קנאביס בשנה!

לצד החממה החדשה והטכנולוגית תוקם מעבדת מחקר גדולה, שתתפרש על שטח של 1 דונם ותשמש לבדיקות, מחקרים, פיתוח פורמולציות וזנים, ועוד. כלל שרשרת הייצור תעמוד בתקני GMP ו-GAP הנדרשים בהתאם להוראות רפורמת הקנאביס החדשה שעתידה להיכנס לתוקפה בסוף השנה (2017).

"לא רק שנייצר קנאביס איכותי במחיר הטוב בעולם, הקמת המערכת בישראל תאפשר לנו לעמוד בחזית הבינלאומית של מחקר ויזמות בתחום," מסר מייק גורנשטיין, מנכ"ל קרונוס. "הקמת קרונוס ישראל היא צעד משמעותי ביותר בהעלאת הסטנדרט של ייצור קנאביס רפואי בעולם ואנו שמחים מאוד על שיתוף הפעולה החדש."

"נשקיע בין 6 ל-7 מיליון דולר קנדי בשלב הראשון וכ-25% מהייצור ילך לייצוא," ציין גורנשטיין, שלפי שמו הוא כמובן יהודי ובעל זיקה רגשית לארץ ישראל. עוד הוא סיפר על שיתופי פעולה עתידיים של החברה החדשה עם חברות בגרמניה, איי קיימן ועוד. "אנחנו ממשיכים לחפש ערוצי הפצה, בעיקר למדינות האיחוד האירופי, מרכז ודרום אמריקה, אוסטרליה וארה"ב."

"גן שמואל הוא מהקיבוצים המבוססים ביותר, עם נסיון רב בחקלאות ובייצור, תעשייה וייצוא בהיקפים נרחבים," מסר דייויד סו, סמנכ"ל התפעול של קרונוס. "שיתוף הפעולה יאפשר לקרונוס לייצר קנאביס במחירים נמוכים ובאיכות גבוהה ולעמוד בדרישה הבינלאומית."

קרונוס עתידה לתרום לשיתוף הפעולה החדש את הידע הנדרש בגידול קנאביס רפואי, את יכולות הניהול בתחום ואת הגישה לערוצי ההפצה הנוכחיים והעתידיים של החברה בעולם. גן שמואל יספקו את הקודים העסקיים והרשיונות שקיבלו ממשרד הבריאות לכל שרשרת החוליות, את הנסיון התעשייתי הרחב שלה, את השטחים המסחריים הייחודיים ואת כח העבודה המקצועי.

על פי הסכם ההבנות, שטרם נחתם כחוזה סופי ורשמי, קרונוס יחזיקו ב-70% מחממות הגידול וטיפוח השתילים וכן ב-90% ממערך הייצור, המפעל ושרשרת ההפצה. על פי הערכות ההסכם יצא לפועל בתוך 3 עד 6 חודשים.

מניותיה של קרונוס בקנדה נחשבות למצליחות ביותר בעת האחרונה, כשמתחילת 2017 הן זינקו בלמעלה מ-50%.

המשך קריאה: http://www.xn--4dbcyzi5a.com/2017/09/%d7%a7%d7%a8%d7%95%d7%a0%d7%95%d7%a1-%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c-%d7%a7%d7%99%d7%91%d7%95%d7%a5-%d7%92%d7%9f-%d7%a9%d7%9e%d7%95%d7%90%d7%9c-%d7%99%d7%94%d7%a4%d7%95%d7%9a-%d7%9c%d7%90%d7%99%d7%9e/

מי גידל 100 שתילי קנאביס על גג בית ספר בדרום

מי גידל 100 שתילי קנאביס על גג בית ספר בדרום

מי גידל 100 שתילי קנאביס על גג בית ספר בדרום

מחוז נגב של המשטרה מדווח על תפיסה של 103 שתילי קנאביס שנמצאו על גג בית ספר תיכון בישוב הבדואי לקיה בדרום. השוטרים הגיעו כנראה על בסיס מידע מודיעיני, טיפסו על סולם ומצאו את השתילים הקטנים. טרם נעצר חשוד בגידול. השתילים הושמדו.

103 שתילי קנאביס קטנים במיוחד נתפסו על גג בית ספר תיכון בישוב הבדואי 'לקיה' שבנגב.

שתילי קנאביס על גג בית ספר

103 שתילי קנאביס קטנים במיוחד נתפסו על גג בית ספר בישוב לקיה

שוטרים הגיעו בכוחות מתוגברים למקום בעקבות מידע מודיעיני, טיפסו על גג המבנה בעזרת סולם – שם מצאו את השתילים.

השתילים נלקחו להשמדה והמשטרה פתחה בחקירה בנסיון לאתר את האחראים.

"המלחמה בסמים נמשכת כל העת, והמשטרה תמשיך לחקור על מנת להבין מי האחראי להצבת שתילי הקנאביס שנתפסו על גג בית הספר," נמסר מהמשטרה.

שוטר מטפס על סולם

שוטרים מטפסים על גג בית הספר (צילום באדיבות: Mivzaklive.co.il)

למרות רגיעה בתפיסות גידולי קנאביס בשבועיים האחרונים (בעיקר מאז עלו נציגי המשרד לבטחון פנים לתת הסברים על הנושא בראיון ברדיו) – במהלך שנת 2017 נרשם שיא של כל הזמנים במעצרים של מגדלי קנאביס בישראל.

זו כמובן אינה הפעם הראשונה בה מנסים להחביא קנאביס בשטח בית ספר, שפחות נתון לחיפושי המשטרה. בשנת 2015 הוחבא חצי ק"ג חשיש בגדר בית ספר בפרדס חנה. שנתיים קודם לכן נמצאו שתילי קנאביס בבית ספר חרדי בקריית גת.

ראו גם:
שוטר מנסה לגייס תלמיד שילשין על חבריו
"המשטרה הפכה אותנו למלשינים של השכבה"

המשך קריאה: http://www.xn--4dbcyzi5a.com/2017/09/%d7%9e%d7%99-%d7%92%d7%99%d7%93%d7%9c-100-%d7%a9%d7%aa%d7%99%d7%9c%d7%99-%d7%a7%d7%a0%d7%90%d7%91%d7%99%d7%a1-%d7%a2%d7%9c-%d7%92%d7%92-%d7%91%d7%99%d7%aa-%d7%a1%d7%a4%d7%a8-%d7%91%d7%93%d7%a8%d7%95/

מחקר חדש: הקנבינואיד THCA עשוי לעזור לחולי הנטינגטון

מחקר חדש: הקנבינואיד THCA עשוי לעזור לחולי הנטינגטון

מחקר חדש: הקנבינואיד THCA עשוי לעזור לחולי הנטינגטון

מסתבר שלא רק THC מגן על המוח, אלא גם הגרסה "הטבעית" שלו THCA הנמצאת בקנאביס בצורתו הטבעית בטרם עוברת תהליך חימום והופכת ל-THC הפסיכואקטיבי המוכר – כך על פ מחקר ספרדי חדש שפורסם השבוע.

מחקרים כבר הראו בעבר ש-THC, הקנבינואיד הפסיכואקטיבי המפורסם, יכול להגן על המוח ולעודד ספיגת חמצן בו. כעת מחקר חדש מראה שגם גרסתו הטבעית – מה שמכונה 'פייטו-קנבינואידים' (קנבינואידים צמחיים) – היא בעלת יכולות דומות.

צריכה של פרח קנאביס טרי שלא עבר חימום, כמעט ולא תהיה בעלת השפעה פסיכואקטיבית, מאחר והקנבינואידים המפורסמים של הקנאביס, THC ו-CBD, "מופעלים" רק לאחר תהליך שנקרא 'דה קרבוקסילציה', במהלכו לאחר חימום של הפרח ורכיביו הופכות חומצות הקנבינואידים הטבעיות THCA ו-CBDA לאותם רכיבים מוכרים.

לא אחת דווח על יתרונות צריכת מיץ קנאביס טבעי העשוי פרחים ועלי קנאביס טריים שלא עברו את תהליך זה. כעת מחקר חדש מחזק את מה שכבר פורסם ומראה ש-THCA, חומצת ה-THC לפני שעוברת חימום, היא אכן בעלת סגולות ייחודיות של הגנה על המוח.

על פי המחקר, שנערך על ידי חוקרים ממכון המחקר לביו רפואה בקורדובה, ספרד, ופורסם בירחון המדע 'בריטיש ג'ורנל לפרמקולוגיה', THCA יכול לעזור לאלו הסובלים ממחלות נוירודגנרטיביות כמו ALS, אלצהיימר, פרקינסון, הנטינגטון ועוד.

בתוצאות המחקר נכתב כי "חומצות קנבינואידים מחברות ומפעילות קולטנים אטומיים במוח טוב יותר מאלו שעברו תהליך של דה קרבוקסילציה" וכן ש"THCA מגביר את מסת המיטוכונדריה בתאי נוירובלסטומה ומונע ציטוטוקסיות הנגרמת על ידי מחסור בסרום."

למי שהמשפט הנ"ל לא אומר הרבה, בסיכום המחקר מסבירים החוקרים כי "THCA מראה פעילות נוירופרוטקטיבית ששווה לקחת אותה בחשבון כטיפול במחלת הנטינגטון כמו גם במחלות נוירודגנרטיביות ונוירו דלקתיות אחרות."

"בעוד שההשפעות הביולוגיות של קנבינואידים שעברו דה קרבוקסילציה כמו THC נחקרו לעומק, הפעילות הביולוגית של פייטוקנבנואידים בצורתם החומצית כמו THCA אינה ידועה ממש," נכתב עוד.

המשך קריאה: http://www.xn--4dbcyzi5a.com/2017/09/%d7%9e%d7%97%d7%a7%d7%a8-%d7%97%d7%93%d7%a9-%d7%94%d7%a7%d7%a0%d7%91%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%90%d7%99%d7%93-thca-%d7%a2%d7%a9%d7%95%d7%99-%d7%9c%d7%a2%d7%96%d7%95%d7%a8-%d7%9c%d7%97%d7%95%d7%9c%d7%99/

4 הבדלים בין שמן קנאביס לשמן המפ

4 הבדלים בין שמן קנאביס לשמן המפ

4 הבדלים בין שמן קנאביס לשמן המפ

אם רוצים להבין את ההבדל העיקרי בין שמן קנאביס לשמן המפ במשפט אחד, אז הוא טמון בכך ששמן קנאביס מופק מפרחי קנאביס (המכילים חומרים פעילים הנקראים קנבינואידים) ושמן המפ מופק מזרעי קנאביס (שאינם מכילים קנבינואידים), אבל הנה עוד כמה הבדלים:

1. קנבינואידים

כאמור ההבדל העיקרי בין שמן המפ לשמן קנאביס הוא ששמן קנאביס מכיל עשרות ואולי מאות קנבינואידים, רכיבי הקנאביס הנותנים לו את ההשפעה הייחודית. THC, CBD, CBN ועוד, הם קנבינואידים המופקים באופן טבעי על ידי הצמח ומופיעים בגבעול, בענפים, בעלים ובריכוז הגבוה ביותר – בפרחים.

קנבינואידים אלו – בראשם THC הפסיכואקטיבי ממנו חוששות הרשויות יותר מהכל – יישמרו ויישארו גם בשמן קנאביס המופק מהפרחים או משאריות הצמח, אך לא יופיעו בשמן המופק מהזרעים, הוא שמן ההמפ.

2. חוקיות

שמן המפ, או נכון יותר 'שמן זרעי המפ', הוא חוקי לגמרי לאחר שהוחרג מפקודת הסמים בשנת 2001, מאחר ואינו מכיל קנבינואידים.הוא נמכר בישראל באופן חופשי באינטרנט ובחנויות טבע.

שמן קנאביס, המיוצר כאמור מהצמח עצמו ולא מהזרעים ועל כן מכיל קנבינואידים, הוא אינו חוקי לציבור הרחב. רק בעלי רשיון קנאביס רפואי הרוכשים אותו באופן מסודר מאחת מחברות הקנאביס הרפואי הפועלות ברשיון, יכולים להנות מיתרונותיו.

3. סוגים

ניתן לרכוש ולהשתמש בשמן המפ מייצור של חברות שונות מכל העולם אמנם, אך באופן כללי מדובר בשמן שיהיה דומה בסך כל רכיביו.

מנגד כאשר מדובר בשמן קנאביס, הרי שיש אינספור סוגים של מוצרים העונים על הגדרה זו: שמן בישול המופק בהכנה ביתית, שמן קנאביס רפואי הניתן ברשיון למטופלים ומכיל רק עד כ-30% של קנבינואידים, שמן RSO המכיל אחוז גבוה של קנבינואידים (80%-99%) ונחשב על ידי רבים כתרופה של ממש לסרטן – וכן מגוון סוגי מיצויי קנאביס שונים שיכולים גם לענות על הגדרה זו.

4. מטרת שימוש

שמן המפ המופק מזרעי המפ או זרעי קנאביס, מכיל תרכובות טבעיות שונות הנחשבות בריאותיות מאוד לגוף האדם. זרעי ההמפ נחשבים ל'מזון על' – הגדרה שאינה מוכרת בעולם הרפואי אך מתייחסת למספר מצומצם מאוד של צמחים בעלי רכיבים בריאים כמו חומצות שומן ייחודיות, אומגה 3 ואומגה 6 ועוד.

אך בעוד ששמן המפ משמש כמוצר מזון בריא, בפני עצמו או כתוספת למאכלים אחרים, שמן קנאביס נמצא לרוב בשימוש כטיפול רפואי – בין אם עבור אלו שמעוניינים ברכיבי הקנאביס ללא עישון או אידוי, בין אם חולי סרטן הממנסים להירפא בעזרת שמן קנאביס מרוכז ובין אם אלו הסובלים מבעיות עור כמו פססוריאזיס ומשתמשים בשמן למריחה על העור.

ראו עוד:
מה זה שמן CBD
איך מכינים שמן קנאביס

המשך קריאה: http://www.xn--4dbcyzi5a.com/2017/09/%d7%94%d7%91%d7%93%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%99%d7%9f-%d7%a9%d7%9e%d7%9f-%d7%a7%d7%a0%d7%90%d7%91%d7%99%d7%a1-%d7%9c%d7%a9%d7%9e%d7%9f-%d7%94%d7%9e%d7%a4/