תגית: פתיל תכלת

פרשת השבוע: "פקודי" – משנכנס אדר מרבין בשמחה

פרשת השבוע: "פקודי" – משנכנס אדר מרבין בשמחה

פרשת השבוע: "פקודי" – משנכנס אדר מרבין בשמחה
פרשת השבוע "פקודי" מלווה את כניסתנו לחודש בו…
המשך קריאה: http://www.xn--4dbcyzi5a.com/2016/03/%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%94%d7%a9%d7%91%d7%95%d7%a2-%d7%a4%d7%a7%d7%95%d7%93%d7%99-%d7%9e%d7%a9%d7%a0%d7%9b%d7%a0%d7%a1-%d7%90%d7%93%d7%a8-%d7%9e%d7%a8%d7%91%d7%99%d7%9f-%d7%91%d7%a9%d7%9e/

פרשת השבוע: "תרומה" – על כלי המשכן וקטורת הסמים

פרשת השבוע: "תרומה" – על כלי המשכן וקטורת הסמים

בפרשת השבוע "תרומה" אנו למדים מדוע עם ישראל בונה משכן מפואר עבור אלוהים שכולו רוח, והאם זו הפרשה הראשונה בתורה המרמזת על צמח הקנאביס
מאת: פתיל תכלת
בס"ד
הפרשה עוסקת כולה בנושא אחד: הציווי של אלוהים למשה על בניית המשכן.

בתחילה מצווה ה' את משה לאסוף מבני ישראל תרומות לבניין המשכן

בי
פרשת השבוע: "תרומה" – על כלי המשכן וקטורת הסמים
המשך קריאה: http://www.xn--4dbcyzi5a.com/2016/02/%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%94%d7%a9%d7%91%d7%95%d7%a2-%d7%aa%d7%a8%d7%95%d7%9e%d7%94-%d7%a2%d7%9c-%d7%9b%d7%9c%d7%99-%d7%94%d7%9e%d7%a9%d7%9b%d7%9f-%d7%95%d7%a7%d7%98%d7%95%d7%a8%d7%aa-%d7%94/

פרשת השבוע: "בא" – על קידוש החודש וחצות הליל

פרשת השבוע: "בא" – על קידוש החודש וחצות הליל

פרשת השבוע: "בא" מספרת על הגראנד פינאלה של מכות מצרים ועל כוחו האדיר של החושך בטבע.

מאת: פתיל תכלת

בס"ד

בציווי "בא אל פרעה" בפתיחת הפרשה, אלוקים למעשה פוקד על משה לחזור אל פרעה ולקרוא לא בתקיפות לשחרר את העבריים לדרכם.

"אם לא תעשה זאת", מעביר משה לפרעה את דברי האלוקים, "מכת ארבה תכסה את הארץ ותאכל את הצמחים שנותרו ממכת הברד".

בא תמונה 1

עבדי פרעה למודי הניסיון מנסים לשכנע את אדונם להאזין לדברי משה. "הטרם תדע כי אבדה מצרים"? הם שואלים אותו, ומבקשים ממנו להרשות ליהודים לצאת כדי לזבוח לאלוקיהם.

בא תמונה 2

פרעה נעתר ושב וקורא למשה ולאהרן. "מי ומי ההולכים"? הוא שואל אותם, וכשאלו משיבים לו כי הם ילכו "בנערינו ובזקנינו, בבנינו ובבנותינו, בצאננו ובבקרנו נלך כי חג ה' לנו" פרעה כועס. קורבנות וזבחים הם עניין לגברים בלבד! הוא קורא ומגרש אותם.

בא תמונה 3

האזהרה מתקיימת

בא תמונה 4

מכת הארבה מכה בפירות, בירקות ובשאר הצמחייה במצרים

בא תמונה 5

בא תמונה 6

פרעה ממהר לקרוא למשה ולאהרן ולהתנצל בפניהם: "חטאתי הפעם" הוא מתוודה ומבקש מהם להתפלל לאלוקים ולהסיר את מכת הארבה.

כתוצאה מתפילת משה רוח חזקה נושאת את כל הארבה אל הים והמכה סרה מעל מצרים. אולם פרעה, כצפוי, חוזר לסורו.

מכת חושך

משה נוטה את ידו על השמים וחושך מתפשט בכל ארץ מצרים.

פרשת "בא" - מצוות קידוש החודש ומה קרה בחצות הלילה?

בשלושת הימים הראשונים המצרים לא יכולים לראות איש את רעהו; בשלושת הימים לאחר-מכן, החושך סמיך כל-כך עד שהם לא יכולים לזוז.

בא תמונה 8

בעוד המצרים סובלים מהחושך, לבני ישראל, היושבים בארץ גושן, יש אור.

שוב קורא פרעה למשה ומבטיח לשחרר את בני-ישראל בתנאי אחד: עליהם להשאיר את הצאן והבקר במצרים. משה משיב בגאון: לא רק שנלך עם צאננו ובקרנו, גם אתה תתן לנו זבחים ועולות שנקריב לבורא העולם.

בא תמונה 9

הדברים מכעיסים את פרעה: "לך מעלי! הישמר לך אל תוסף ראות פני, כי ביום ראות פני תמות"! הוא אומר למשה, שמשיב לו בנחת: כדבריך כן אעשה – לא אוסיף לראות עוד את פניך.

המכה האחרונה

תוך כדי שיחה עם פרעה, מתגלה האלוקים למשה ומספר לו על המכה האחרונה בה הוא עומד להכות את מצרים, לאחריה בני ישראל יצאו ממצרים.

משה ממהר להעביר את הנבואה לפרעה: "כה אמר ה', כחצות הלילה אני יוצא בתוך מצרים, ומת כל בכור בארץ מצרים", לבסוף, אומר משה, אתה עוד תבוא להתחנן בפני שנצא ממצרים.

אלוקים מצווה על משה לומר לעם ישראל לשאול כלי כסף וכלי זהב ממצרים, למען יצאו ברכוש גדול.

בא תמונה 10

מתכוננים…

בראש חודש ניסן, 14 יום לפני היציאה ממצרים, מוסר אלוקים למשה את מצוות קידוש החודש. מעתה ואילך לוח השנה היהודי יחושב לפי התחדשות הירח ולא לפי סיבוב השמש כפי שנוהגים אומות העולם (ופה מתחיל הקשר הדק שיש בפרשה לקנאביס).

לאחר מכן הוא מצווה אותו על מצוות קורבן הפסח. המצווה כוללת פרטים שונים, ביניהם: (א) על כל משפחה לקחת שה ביום יו"ד בניסן ולהכין אותו לקורבן פסח, שנקרא כך על שם שהאלוקים יפסח וידלג על בתי היהודים, (ב) כמה משפחות קטנות יכולות להצטרף יחד לקורבן, (ג) ביום י"ד בניסן הם ישחטו את השה.

בא תמונה 11

(ד) ייקחו מן הדם וימשחו את מזוזות ומשקוף הבית.

בא תמונה 12

(ה) את הבשר הם יאכלו צלי אש יחד עם מצה ומרור,

בא תמונה 13

(ו) כשהם נעולים בנעליים, חגורים, מקליהם בידיהם ומוכנים לצאת לדרך.

בא תמונה 13

(ז) הנותר מן הבשר עד הבוקר יישרף באש, (ח) רק אדם שנימול יכול להשתתף בקורבן, (ט) אין לשבור בו עצם.

הדם אשר תמשחו על המשקופים יהווה סימן עבורי כי זהו בית בו מתגוררים יהודים. כאשר אכה את בכורות מצרים, אפסח ואדלג על בתים אלו, אומר האלוקים.

משה מוסר לבני ישראל את דברי האלוקים והם קדים ומשתחווים מתוך שמחה על הבשורה המשמחת: הנה הם עומדים לצאת ממצרים. הם ממהרים לבצע את ההוראות.

בחצות הלילה

בחצות הלילה מכה אלוקים כל בכור בארץ מצרים

בא תמונה 15

ובדיוק כפי שניבא משה, פרעה ממהר לקרוא לו ולאהרן ולומר להם לצאת ממצרים. ברכוש גדול – בדיוק כפי שהבטיח האלוקים לאביהם אברהם שנים רבות קודם לכן.

בא תמונה 16

ואיך זה קשור לקנאביס?

אז… שזה לא באמת קשור, מלבד העובדה שהשבוע התחיל חודש שבט, חודש שמלבד היותו החודש שמסמל את הלבלוב והפריחה, ומלבד היותו החודש בו לפי האמונה היהודית כל הגשם שירד בחורף מתחיל לבוא לידי ביטוי בתור השרף של הצמח שמזין את הפירות, הוא גם החודש בו אורך היום והלילה משתווים, וכפי שכל מגדל קנאביס טוב יודע, זה הסוד לעורר את הצמח לפריחה והפקת השרף המתוק שלו.

בברכת חודש טוב, ושנזכה לביאת משיח במהרה
פתיל תכלת

מקורות: ארגון חב"ד. Chabad.org

ראו גם:
פרשת השבוע: "וארא" – חרקים מזיקים ומכות אחרות
פרשת השבוע: "שמות" – ניפוי הזכרים לשליטה בעם היהודי
פרשת השבוע: "ויחי" – שימור ויישון הגוף והנפש
פרשת השבוע: "ויגש" – אפליה מתקנת עולם
פרשת השבוע: "מקץ" – חלום פרעה ומלאי לשעת חירום

אתם אוהבים קנאביס, אנחנו אוהבים קנאביס, בואו נהיה חברים:

//static.apester.com/js/sdk/v1.1/apester-sdk.min.js

פרשת השבוע: "בא" – על קידוש החודש וחצות הליל
המשך קריאה: http://www.xn--4dbcyzi5a.com/2016/01/%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%94%d7%a9%d7%91%d7%95%d7%a2-%d7%91%d7%90-%d7%9e%d7%a6%d7%95%d7%95%d7%aa-%d7%a7%d7%99%d7%93%d7%95%d7%a9-%d7%94%d7%97%d7%95%d7%93%d7%a9-%d7%95%d7%9e%d7%94-%d7%a7%d7%a8/

פרשת השבוע: "וארא" – חרקים מזיקים ומכות אחרות

פרשת השבוע: "וארא" – חרקים מזיקים ומכות אחרות

בפרשת השבוע "וארא" אנו נתקלים במכת כינים ולומדים כיצד גם היצורים הקטנים ביותר עלולים להיות קטלניים ומסוכנים.

מאת: פתיל תכלת

בס"ד

על פי המסופר בספר שמות, מַכַּת כִּנִּים היא המכה השלישית מבין עשר המכות שאלוהים הנחית על ארץ מצרים עקב סירובו של פרעה מלך מצרים לשלח את בני ישראל מארצו, בניגוד לציוויו של האל, שנמסר לו על ידי משה.

במהלך מכה זו, מלאה הארץ בכינים והן רחשו על עפר הארץ, ועל האדם והבהמה.

פרשת ואורא - תמונה 1

מי שאינו מקשיב לאזהרה ראשונה ושנייה, אינו ראוי שיזהירו אותו בפעם השלישית, וכך, מגיעה מכת כינים בלי התראה.

אלוהים לא מורה למשה לבצע את המכה בארץ ולגרום לכינים לתקוף את המצרים, אלא מצווה עליו להגיד לאהרן לעשות זאת.

ומדוע? משום שכאשר יצא משה לראות בסבלות אחיו בני ישראל, הוא ראה מצרי מכה יהודי. משה, שלא היה יכול לסבול את העוול, הרג את המצרי, וטמן את גופו בעפר. לכן, עליו להכיר תודה לעפר שהסתיר את מעשהו, ואין זה מן הראוי שהוא יכה אותו.

פרשת ואורא - תמונה 2

אהרן מטה את ידו, מכה את העפר, ובין רגע מתמלא הכול בכינים.

פרשת ואורא - תמונה 3

כינים בהירות וכהות, כינים זוחלות ורוחשות – ארבעה עשר סוגי כינים! ויש בהן כאלה שצמחו לגודל ביצה של תרנגולת!

פרשת ואוא - תמונה 4

כל עפר מצרים הופך לכינים. בכל מקום בו חופרים באדמה, אפילו בעומק של אמה שלמה, לא מוצאים עפר – רק כינים, כינים וכינים.

רק בארץ גושן, מקום מגוריהם של בני ישראל, נותרו שטחי הקרקע הבלתי מעובדים נקיים מכינים (למרות שגם שם השדות והשטחים המעובדים מלאו בהן).

פרשת וארא - תמונה 5

ולא רק עפר הארץ הפך לכינים, התבואה והשדות התמלאו במזיקים, ואפילו הטיח שבקירות התחיל לרחוש. המצרים והבהמות, התמלאו בכינים עוקצניות, מציקות ומגרדות. כמו מיליוני סיכות קטנות הדוקרות בבשר החי.

"וארא" - חרקים מזיקים ומכות אחרות

ראשיהם, בגדיהם, גופם… הכול מכונם. הם מתגרדים ומתחככים בקירות ובקורות עד שדם זורם מגופם ונבלע בין הרמשים המבחילים. והמידה כנגד מידה היא – כנגד מה שהיה זב דמם של ישראל בשעה שהיו יוצאים למדבר לקושש קש לתבן. מסכנות הבהמות, ועל זה נאמר "אוי לרשע, ואוי לשכנו…".

המצרים האומללים מנסים כל דרך להסיר מעליהם את גועל-הנפש העוקצני, הם נכנסים ליאור, משפשפים את גופם, אך לשווא.

החרטומים (המכשפים) נקראים למלכות, אבל הפעם הם נמצאים בבעיה. כל מכשף מתחיל יודע שכדי לכשף צריך לעמוד על הקרקע – ועכשיו, אין קרקע.

פרשת וארא - תמונה 7

וגם אילו הייתה נמצאת פיסת אדמה, הרי למכשפים אין יכולת לפעול על יצורים קטנים כל כך. אמנם אין ביכולתם של מכשפים לברוא אף יצור, אך לכל הפחות היינו מצפים שיוכלו "להטיס" אותם למקום הרצוי, בזמן הרצוי – אבל על יצורים הקטנים יותר ממטבע של שקל, אין לכישופים שום שליטה.

הם מנסים בכל זאת, אך לשווא. בלית ברירה, הם מוותרים על כבודם (והם נחשבו לאנשים עם הרבה כבוד במצרים).

פרשת השבוע וארא - תמונה 8

החרטומים מודים שזוהי אצבע אלוקים, וממילא שגם שתי המכות הקודמות באו מן האלוקים, ושגם כל אלה שיבואו אחר כך. מכאן ולהבא הם אפילו לא יטרחו לנסות ולהתחרות במשה ובאהרן, שליחי האלוקים.

פרשת וארא - תמונה 9

רק אדם אחד לא מתרשם כלל – פרעה. הוא כבר עבר מכה של דם, של צפרדע ועכשיו גם כינים. לכל מכה יש סוף, והוא מעדיף לחכות.

פרשת וארא - תמונה 10

מדוע לקתה מצרים בכינים?

המצרים אילצו את בני ישראל לעבוד בעבודות בזויות. הם הכריחו את הנשים לנקות את הקרקע עבור הגברים, ואת הגברים לעבוד עבור נשים. הם הפכו את בני ישראל למטאטאי רחובות – עד למכת הכינים, שאז זכו בני ישראל לשבות ממלאכה זו.

המצרים כפו על בני ישראל לאסוף עפר ללבנים – ולכן הפך העפר לכינים.

המצרים מנעו מבני ישראל לרחוץ מהטינוף שדבק בהם בעבודתם – ולכן לא הצליחו להתנקות מהכינים שדבקו בהם. ועוד, משום שבני ישראל סבלו מכינים, כי המצרים לא הרשו להם להתרחץ.

עם ישראל נמשל לעפר "ושמתי זרעך כעפר הארץ", ומכיוון שניסו לפגוע בהם, נענשו בעפר שהפך לכינים. רש"י מביא הסבר אחר מן המדרש – דעת חז"ל המנמקת את סירובו של יעקב אבינו להיטמן במצרים כיוון שצפה שהארץ עתידה ללקות במכת כינים.

ואיך זה קשור לקנאביס?

כל מגדל יודע, שהצרה שקוראים לה חרקים, היא מכה קשה, ומאוד קשה להיפטר ממנה, לרוב החרקים (ופה יש אקריות, כינים, עש ושאר מרעין בישין) תלויים בעפר (למרות שגם בגידולי מים יש חרקים לעתים).

לרוב העניין קשור מאוד לנקיון ושמירה על נקיון, מגדל שמקפיד על סטריליזציה באתר הגידול יזכה פחות לביקורי חרקים, ואם כבר יש חרקים בגידול והצלחת להיפטר מהם זה בגדר נס (או כימיה קשה…).

שנזכה לשבת שלום ולביאת משיח במהרה בימינו.
פתיל תכלת.

מקורות:
ויקיפדיה
ישיבת אש התורה

תמונות הלגו מהאתר thebrickbible.com

ראו גם:
פרשת השבוע: "שמות" – ניפוי הזכרים לשליטה בעם היהודי
פרשת השבוע: "ויחי" – שימור ויישון הגוף והנפש
פרשת השבוע: "ויגש" – אפליה מתקנת עולם
פרשת השבוע: "מקץ" – חלום פרעה ומלאי לשעת חירום
פרשת השבוע: "וישב" – הטרדה מינית בעבודה

אתם אוהבים קנאביס, אנחנו אוהבים קנאביס, בואו נהיה חברים:

//static.apester.com/js/sdk/v1.1/apester-sdk.min.js

פרשת השבוע: "וארא" – חרקים מזיקים ומכות אחרות
המשך קריאה: http://www.xn--4dbcyzi5a.com/2016/01/%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%94%d7%a9%d7%91%d7%95%d7%a2-%d7%95%d7%90%d7%a8%d7%90-%d7%97%d7%a8%d7%a7%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%96%d7%99%d7%a7%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%9e%d7%9b%d7%95%d7%aa-%d7%90%d7%97/

פרשת השבוע: "שמות" – ניפוי הזכרים לשליטה בעם היהודי

פרשת השבוע: "שמות" – ניפוי הזכרים לשליטה בעם היהודי

ספר שמות נפתח בפרשה המספרת על תכניתו של פרעה מלך מצרים להשמיד את עם ישראל על ידי הריגת הבנים הנולדים והשארת הבנות בלבד – אסטרטגיה הנפוצה כמובן בקרב מגדלי קנאביס.

מאת: פתיל תכלת

בס"ד

אחרי מות יוסף ואחיו השבטים…

 שמות - תמונה 1

קם מלך שלא ידע את יוסף…

שמות - תמונה 3

"עם ישראל", המכונה כך לראשונה על ידי פרעה, מזוהה בעיני המצרים כסיכון פוטנציאלי (גיס חמישי) ועל כן…

שמות - תמונה 4

פרשת שמות - תמונה 5

מחליטים המצרים לדכא אותו בשתי דרכים: שעבוד פיזי ובניית "ערי מסכנות" (גטו למעשה)…

פרשת שמות - תמונה 6

ובהמשך גם ציווי על המתת כל הזכרים הנולדים!

פרשת שמות - תמונה 7

שמות - תמונה 8

המיילדות המופקדות על ביצוע המשימה אינן מצייתות לציווי זה, ומצילות את הילדים.

בעקבות מעשי המיילדות, מסופר כי ה' גמל להן טובה "ויעש להן בתים".

פרעה מרחיב את הציווי ומורה אותו לכל: "כל הבן היילוד היאורה תשליכוהו".

שמות - תמונה 9

בפרשתנו מסופר שכתוצאה מכך שיועציו של פרעה הודיעו לו שעתיד להיוולד לישראל בן אשר יגאל אותם ממצרים, הוא גזר באכזריות להמית את כל הבנים הנולדים: 'וַיְצַו פַּרְעֹה לְכָל עַמּוֹ לֵאמֹר – כָּל הַבֵּן הַיִּלּוֹד הַיְאֹרָה תַּשְׁלִיכֻהוּ, וְכָל הַבַּת תְּחַיּוּן'.

אך מתעוררת השאלה – הרי גזירת המוות הייתה רק על הבנים, 'כָּל הַבֵּן הַיִּלּוֹד הַיְאֹרָה תַּשְׁלִיכֻהוּ', ואם כן, הרי שהבנות לא היו צריכות לכאורה כלל וכלל לעניין את פרעה – ואם כן מדוע ממשיך ומרחיב פרעה בדיבורו גם לגבי הבנות, 'וְכָל הַבַּת תְּחַיּוּן'?!

ובכן, ההסבר לכך הוא שבעצם העניין של 'וְכָל הַבַּת תְּחַיּוּן' אף הוא נכלל בגזרת המוות של פרעה. כלומר, במילה 'תחיון' מצווה פרעה על עמו, אנשי מצרים, שיתנו לַבָּנות של עם ישראל 'חיים' – אבל חיים כאלה שהם לפי המושגים והערכים שלהם, של אנשי מצרים הרשעים:

אותם המצריים שנצטוו על ידי פרעה להמית את גופם של ילדי ישראל על ידי השלכתם ליאור, נצטוו אף להמית את נשמתם של הנותרים על ידי כך שהם יֵחַיוּ אותם בדרכם שלהם – יחנכו אותם לחיות באורח החיים של המצרים.

שתי הגזרות כרוכות הרי יחדיו בפסוק אחד, ומכאן ההוכחה שהגזרה על המתת הנשמה, 'כָל הַבַּת תְּחַיּוּן', איננה קלה בחומרתה מהגזרה על המתת הגוף, 'כָּל הַבֵּן הַיִּלּוֹד הַיְאֹרָה תַּשְׁלִיכֻהוּ', ואדרבה – המתת הנשמה אף קשה מהמתת הגוף, וכמו שאמרו חכמינו זיכרונם לברכה: 'מיתה רוחנית קשה יותר ממיתה גשמית', שהרי המוות הגשמי מוציא את האדם רק מן העולם הזה ואילו לעומת זאת החטא, המוות הרוחני, מוציא את העולם גם מן העולם הזה וגם מן העולם הבא.

'כָּל הַבֵּן הַיִּלּוֹד הַיְאֹרָה תַּשְׁלִיכֻהוּ' – מוות ברוחניות

למעשה גזרה זו על המתת נשמות ישראל על ידי חינוכם באורח החיים של המצרים נרמזת גם בציוויו של פרעה 'כָּל הַבֵּן הַיִּלּוֹד הַיְאֹרָה תַּשְׁלִיכֻהוּ':

נהר היאור (הנילוס) היה העבודה הזרה של מצרים, שם כמעט שלא יורדים גשמים וניתן להשקות את השדות רק במימי היאור, לכן היאור היה מקור הפרנסה של המצרים, מקור השפע הגשמי, והמצרים סגדו לו.

לכן העניין של 'הַיְאֹרָה תַּשְׁלִיכֻהוּ' מסמל, בנוסף לפירוש הפשוט של הטבעת הגוף במימי היאור, את הגלות הרוחנית שהייתה במצרים – שהשליכו את הילדים אל העבודה הזרה של מצרים ובכך הטביעו והמיתו את נשמתם במימי התענוגות של מצרים.

כמו אז – כך גם היום

ידוע שגלות מצרים היא השורש לכל הגלויות שלאחריה – כך שלמעשה כל הגזרות שהיו בגלות מצרים על היהודים נמצאות גם כעת. גם כיום ישנו 'פרעה מלך מצרים' – זוהי רוח הרחוב – שטוען שיש להשליך את ילדי ישראל ולהטביעם אל תוך הנהר של נימוסי והנהגות המדינה, נהר אשר לפי דעה זו מהווה את מקור הפרנסה.

רוח זו מבקשת להקריב את הילדים כקורבן לפני זרם החיים, לבנות 'עָרֵי מִסְכְּנוֹת לְפַרְעֹה, אֶת פִּתֹם וְאֶת רַעַמְסֵס' בנשמותיהם של ילדי ישראל, ולכן, כנגד זאת, צריך לדעת היטב שהמקור לרוח הרחוב הוא למעשה 'פרעה מלך מצרים' שפשוט רוצה למחוק כל זכר מהיהדות ומנשמות ישראל – ועל ידי כך למחוק כל זכר גם מגופם של ישראל.

ואיך כל הדאגה לנשמה היהודים ולעם ישראל קשורה לקנאביס?

מלבד העניין הברור ש"וְכַאֲשֶׁר יְעַנּוּ אֹתוֹ, כֵּן יִרְבֶּה וְכֵן יִפְרֹץ" עליו סיפרנו בפרשות קודמות וקשור לאופן בו ניתן להוציא את המיטב מהצמח לקראת הקטיף, יש לנו פה עניין נוסף:

כדי שלא יווצר דור המשך, מגדלי הקנאביס מנפים את הזכרים החוצה, הורגים אותם ומשאירים רק את הנקבות – זאת כמובן כדי שלא יפרו הזכרים את הנקבות וימלאו את פרחיהן העסיסיים בזרעים.

בתקווה לביאת משיח במהרה
שבת שלום, פתיל תכלת.

מקורות:
ויקיפדיה
שיחה של הרבי מליובאוויטש לפרשת שמות

תמונות הלגו מהאתר thebrickbible.com

ראו גם:
פרשת השבוע: "ויחי" – שימור ויישון הגוף והנפש
פרשת השבוע: "ויגש" – אפליה מתקנת עולם
פרשת השבוע: "מקץ" – חלום פרעה ומלאי לשעת חירום
פרשת השבוע: "וישב" – הטרדה מינית בעבודה
פרשת השבוע: "ויצא" – גנטיקה של כבשים

אתם אוהבים קנאביס, אנחנו אוהבים קנאביס, בואו נהיה חברים:

פרשת השבוע: "שמות" – ניפוי הזכרים לשליטה בעם היהודי
המשך קריאה: http://www.xn--4dbcyzi5a.com/2015/12/%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%94%d7%a9%d7%91%d7%95%d7%a2-%d7%a9%d7%9e%d7%95%d7%aa-%d7%a0%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%99-%d7%94%d7%96%d7%9b%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%a9%d7%9c%d7%99%d7%98%d7%94/

פרשת השבוע: "מקץ" – חלום פרעה ומלאי לשעת חירום

פרשת השבוע: "מקץ" – חלום פרעה ומלאי לשעת חירום

השבוע בפרשת השבוע – "מקץ" – אנו לומדים על חלומו הביזארי של פרעה, ולמדים על החשיבות של "אספקה לזמני יובש"…

מאת: פתיל תכלת

בס"ד

מיד בפתיחת פרשת "מקץ", פרעה שליט מצרים חולם חלום בלילה, כבכל לילה

מקץ - פרעה חולם

בחלומו הוא עומד על שפת היאור

מקץ - פרעה עומד על גדת היאור

מהיאור עולות שבע פרות שמנות

מקץ - פרות שמנות

אחריהן עולות שבע פרות רזות

מקץ - פרות רזות

באופן מפתיע הפרות הרזות אוכלות את השמנות

מקץ - הרזות אוכלות את השמנות

לאחר מכן פרעה חולם חלום נוסף בו הוא רואה 7 שיבולים טובות עולות בקנה אחד, ואחריהן עולות 7 שיבולים שדופות ורזות – ובולעות אותן.

פרעה מתעורר בבוקר מבלי להבין את פשרו של החלום

מקץ - פרעה לא מבין את החלום

הוא קורא לכל הקוסמים שלו

מקץ - פרעה קורא לחכמים

אך אף אחד לא יודע לתת לו תשובה מספקת

מקץ - איש לא יודע את פתרון החלום

שר המשקים, שהיה עם יוסף בכלא, נזכר שיוסף פתר לו את החלום בהצלחה ומספר את זה לפרעה

מקץ - קוראים ליוסף

יוסף מובהל החוצה מהכלא אל המלך, ופרעה מספר לו את החלום

מקץ - פרעה מספר על החלום ליוסף

יוסף פותר לו את החלום ומנבא לו על שבע שנות הרעב המתקרבות

פרשת מקץ - יוסף מפרש לפרעה את החלום

יוסף ממליץ לפרעה לשמור מלאי בשנות השובע כדי שיישאר לשנות הרעב

מקץ - אוגרים מזון במצרים

פרעה מתרשם מאוד מיוסף וממנה אותו להיות "משנה למלך"

מקץ - פרעה עושה כבוד ליוסף

איך זה קשור לחנוכה?

  • חז"ל מביאים במדרש פסוק מספר איוב, ומפרשים: "קץ שם לחושך" חושך = יוון, כשם שה' שם קץ ליוון כן שם הקב"ה קץ לסבלו של יוסף.
  • בחלום פרעה 7 פרות שמנות נאכלות ע"י 7 פרות רזות. זה בדיוק מה שקרה בחנוכה – "מסרת גיבורים ביד חלשים".
  • בחלום פרעה נאמר 7 שיבולים עולות בקנה אחד, וזהו הרמז למנורה בבית המקדש שגם לה היו 7 קנים, ועשויה מקשה אחת.

ואיך זה קשור לקנאביס?

כל מגדל קנאביס רציני יודע שיש תקופות טובות ויש תקופות רעות, בייחוד בגידול חורף מול גידול קיץ: בגידול קיץ הפרחים שמנים ונוטפים עסיס, בחורף לפעמים הם יותר שדופים.

מגדל חכם שומר לימים קשים, נותן לתוצרת הקיץ להתיישן כראוי ובעתות שחונות מוציא אותן לרווחת הצרכנים והעם.

שבת שלום, פתיל תכלת.

תמונות הלגו מהאתר thebrickbible.com

ראו גם:
פרשת השבוע: "וישב" – הטרדה מינית בעבודה
פרשת השבוע: "ויצא" – גנטיקה של כבשים
פרשת השבוע: "וישלח" – הברכה שבקושי
חב"ד: "אלכוהול מסוכן בהרבה ממריחואנה"

אתם אוהבים קנאביס, אנחנו אוהבים קנאביס, בואו נהיה חברים:

http://assets-prod.vicomi.com/vicomi.js

פרשת השבוע: "מקץ" – חלום פרעה ומלאי לשעת חירום
המשך קריאה: http://www.xn--4dbcyzi5a.com/2015/12/%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%94%d7%a9%d7%91%d7%95%d7%a2-%d7%9e%d7%a7%d7%a5-%d7%97%d7%9c%d7%95%d7%9d-%d7%a4%d7%a8%d7%a2%d7%94-%d7%95%d7%9e%d7%9c%d7%90%d7%99-%d7%9c%d7%a9%d7%a2%d7%aa/

פרשת השבוע: "וישב" – הטרדה מינית בעבודה

פרשת השבוע: "וישב" – הטרדה מינית בעבודה

בין מצרים העתיקה למדינת ישראל של היום: פרשת השבוע עוסקת בין השאר בנושא הטרדה מינית בין מעסיק למועסק.

מאת: פתיל תכלת

בס"ד

לאחר שיוסף נמכר לישמעאלים והורד כעבד למצרים, קנה אותו פוטיפר, שר הטבחים.

יוסף יורד מצרימה

וכך הגיע יוסף לעבוד בבית פוטיפר, ועם הזמן הפך לאב משק הבית.

יוסף פותר החלומות של הממלכה

הכל טוב ויפה מלבד בעיה אחת קטנה: אשת פוטיפר, זוליכה, כל הזמן מטרידה אותו.

יוסף לא זורם עם אשת פוטיפר

זוליכה חמדה בעיניה את יוסף, שהיה יפה תואר ומראה, היא כל כך רצתה אותו, שכדי שחברותיה יבינו על מה מדובר הייתה מביאה את יוסף לתפור יחד אצלה בבית בזמן שהיא והבנות עושות פדיקור-מניקור.

זוליכה מנסה לפתות את יוסף

ואחר כך אומרת להן: תראו, פצעתן כולכן את האצבעות ולא שמתן לב אלא ליוסף – ואני צריכה לחיות איתו בבית והוא מסרב לי!

ויוסף היה יפה תאור

ביום הזה יוסף מגיע לעשות את מלאכתו הרגילה בבית (ויש פרשנים, כמו ר' יוחנן הטוענים כי יוסף כבר "נפל" במחשבתו והגיע לשם מלכתחילה כדי להיות עם זוליכה), והוא מגלה שהבית נותר ריק מאדם, זאת מכיוון שבאותו היום היה חג של עובדי הכוכבים וכל צוות הבית יצא לחגיגות.

מתוך הגמרא: פרשנות ר' יוחנן

פרשנות ר' יוחנן בגמרא (לחצו להגדלה)

מלבד אשת פוטיפר, זוליכה, שהתחזתה לחולה, נשארה בבית (מאחר והיא רצתה להיות סוף סוף לבד לגמרי עם אב הבית…). תוך כדי שיוסף מבצע את מלאכת תחזוקת המקום, זוליכה תופסת בבגדיו ומנסה לפתות אותו לשכב עימה.

יוסף לא זורם

לפתע, דיוקנו של יעקב אביו נראה ליוסף בחלון – והמחזה חיזק את יוסף שהצליח לעמוד בנסיון. כמו שכותבת הגמרא דף לו עמוד ב' – "שלא להיקרא רועה זונות בין אחיך".

בגלל שיוסף סרב להטרדה, זוליכה שהחזיקה את המעיל שלו בידה לאחר שברח ממנה, רקמה עלילה, והאשימה אותו בעריות.

זוליכה מלשינה למצרים על יוסף

יוסף נשלח בסופו של דבר לכלא, ממנו יצא רק עוד עשור או יותר, כדי לפענח את חלום פרעה. אז אשת פוטיפר אמנם לא הייתה פעילת לגליזציה וחברת כנסת בבית היהודי, אבל בניגוד למה שקורה אצלנו – כאן המוטרד נכנס לכלא, והמטרידה ממשיכה עם חייה כרגיל. מזל שאנחנו חיים במדינה מתוקנת…

יוסף בבית הסוהר

שבת שלום, פתיל תכלת.

תמונות הלגו מהאתר thebrickbible.com

ראו גם:
פרשת השבוע: "ויצא" – גנטיקה של כבשים
פרשת השבוע: "וישלח" – הברכה שבקושי
חב"ד: "אלכוהול מסוכן בהרבה ממריחואנה"
האם הרמב"ם היה תומך בלגליזציה?
שוואג בישיבת פוניבז' – על קנאביס בחברה החרדית

אתם אוהבים קנאביס, אנחנו אוהבים קנאביס, בואו נהיה חברים:

http://assets-prod.vicomi.com/vicomi.js

פרשת השבוע: "וישב" – הטרדה מינית בעבודה
המשך קריאה: http://www.xn--4dbcyzi5a.com/2015/12/%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%94%d7%a9%d7%91%d7%95%d7%a2-%d7%95%d7%99%d7%a9%d7%91-%d7%94%d7%98%d7%a8%d7%93%d7%94-%d7%9e%d7%99%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%91%d7%a2%d7%91%d7%95%d7%93%d7%94/