תגית: פרשת השבוע

פרשת השבוע: "פקודי" – משנכנס אדר מרבין בשמחה

פרשת השבוע: "פקודי" – משנכנס אדר מרבין בשמחה

פרשת השבוע: "פקודי" – משנכנס אדר מרבין בשמחה
פרשת השבוע "פקודי" מלווה את כניסתנו לחודש בו…
המשך קריאה: http://www.xn--4dbcyzi5a.com/2016/03/%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%94%d7%a9%d7%91%d7%95%d7%a2-%d7%a4%d7%a7%d7%95%d7%93%d7%99-%d7%9e%d7%a9%d7%a0%d7%9b%d7%a0%d7%a1-%d7%90%d7%93%d7%a8-%d7%9e%d7%a8%d7%91%d7%99%d7%9f-%d7%91%d7%a9%d7%9e/

פרשת השבוע: "ויקהל" – כפתור ופרח ומנורת המשכן

פרשת השבוע: "ויקהל" – כפתור ופרח ומנורת המשכן

בפרשת השבוע "ויקהל" אנו למדים על שמירת השבת, הקמת המשכן וכמובן יצירת המנורה הקדושה – שמזכירה בצורתה את צמח הקנאביס
מאת: פתיל תכלת
בס"ד

עיקר פרשת השבוע "ויקהל" מדברת על הקמת המשכן ומלאכת יצירת המנורה בבית המקדש: העיטורים שבשבעת קני המנורה מכונים "כפתור ופרח", כאשר התורה מתארת את אופן עשיית המנ
פרשת השבוע: "ויקהל" – כפתור ופרח ומנורת המשכן
המשך קריאה: http://www.xn--4dbcyzi5a.com/2016/03/%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%94%d7%a9%d7%91%d7%95%d7%a2-%d7%95%d7%99%d7%a7%d7%94%d7%9c-%d7%9b%d7%a4%d7%aa%d7%95%d7%a8-%d7%95%d7%a4%d7%a8%d7%97-%d7%95%d7%9e%d7%a0%d7%95%d7%a8%d7%aa-%d7%94%d7%9e/

פרשת השבוע: "תצווה" – על בגדי כהנים וסמים קלים

פרשת השבוע: "תצווה" – על בגדי כהנים וסמים קלים

פרשת השבוע "תצווה" ממשיכה במעקב אחר ההנחיות שמטיל ה' על משה ועוסקת בין השאר בבגדי הכהנים, במשיחת שמן קדוש העשוי "סמים" ובכלי המקדש. שתהיה שבת שלום.
מאת: פתיל תכלת

פרשת "תצווה" עוסקת רבות בכוהנים ובבגדי הכוהנים. ברור לנו שהבגדים של הכוהנים ובפרט הכוהן הגדול מיוחדים ומפוארים מאד. התורה עצמה כות
פרשת השבוע: "תצווה" – על בגדי כהנים וסמים קלים
המשך קריאה: http://www.xn--4dbcyzi5a.com/2016/02/%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%94%d7%a9%d7%91%d7%95%d7%a2-%d7%aa%d7%a6%d7%95%d7%95%d7%94-%d7%a2%d7%9c-%d7%91%d7%92%d7%93%d7%99-%d7%9b%d7%94%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%a1%d7%9e%d7%99%d7%9d-%d7%a7/

פרשת השבוע: "תרומה" – על כלי המשכן וקטורת הסמים

פרשת השבוע: "תרומה" – על כלי המשכן וקטורת הסמים

בפרשת השבוע "תרומה" אנו למדים מדוע עם ישראל בונה משכן מפואר עבור אלוהים שכולו רוח, והאם זו הפרשה הראשונה בתורה המרמזת על צמח הקנאביס
מאת: פתיל תכלת
בס"ד
הפרשה עוסקת כולה בנושא אחד: הציווי של אלוהים למשה על בניית המשכן.

בתחילה מצווה ה' את משה לאסוף מבני ישראל תרומות לבניין המשכן

בי
פרשת השבוע: "תרומה" – על כלי המשכן וקטורת הסמים
המשך קריאה: http://www.xn--4dbcyzi5a.com/2016/02/%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%94%d7%a9%d7%91%d7%95%d7%a2-%d7%aa%d7%a8%d7%95%d7%9e%d7%94-%d7%a2%d7%9c-%d7%9b%d7%9c%d7%99-%d7%94%d7%9e%d7%a9%d7%9b%d7%9f-%d7%95%d7%a7%d7%98%d7%95%d7%a8%d7%aa-%d7%94/

פרשת השבוע: "משפטים" – שנת שמיטה ומצוות שבין אדם לחברו

פרשת השבוע: "משפטים" – שנת שמיטה ומצוות שבין אדם לחברו

הפעם בפרשת השבוע זוכה עם ישראל לקבל מאלוהים בפעם הראשונה את מערכת החוקים המורחבת – האם קנאביס חייב במצוות שמיטה?

מאת: פתיל תכלת

בס"ד

פרשת השבוע "משפטים" מאופיינת בריבוי ציוויים שרובם הגדול עוסק בנושאים משפטיים הנוגעים לבית הדין העברי במצוות שבין אדם לחברו.

אפשר לומר שפרשתנו ממשיכה להרחיב ולהדגיש מצוות אלו כהמשך ישיר ל-5 הדיברות האחרונות מ"עשרת הדברות" שניתנו לנו בפרשה הקודמת, העוסקות במצוות שבין אדם לחברו. בכך מעבירה לנו התורה מסר לדורות שמבחינה מוסרית האדם נבחן יותר במצוות אלו, כיוון שהן מעשיות ודורשות מהאדם פעולות של נתינה ממשית שיש בה הקרבה, וותרנות ועוד.

 משפטים - תמונה 1

סיוע לרעיון זה אנו מוצאים באות הראשונה במילה הראשונה של הפרשה: "ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם". כבר עמד רש"י, גדול פרשני התורה, ואמר ש-ו' החיבור במילה הראשונה אומרת לנו, שגם מצוות אלו נאמרו בהר סיני.

כלומר שכוונת דבריו של רש"י איננה רק ציון טכני של מקום, אלא שמשמעות המצוות של פרשתנו היא חשובה ומרכזית בדיוק כמו המשמעות של "עשרת הדברות" של הפרשה הקודמת.

בפרשה משפטים רבים, נביא פה לקט לא מחייב של כמה:

משפטים - תמונה 2

משפטי העבדים (כא, ב-יא): אדם שנתפס בגניבה ואינו יכול להשיב את הכסף, בית הדין מוכר אותו לעבד, ובכסף זה מחזיר לניזוק את הכסף שנגנב. התורה קוצבת את שנות עבודתו לשש שנים.

משפטים - תמונה 3

התורה מתייחסת בשלילה למקרה שהעבד מתעקש להמשיך לעבוד את אדונו גם בתום שש השנים, שכן יהודי הוא עבד ה' ולא עבד לאדם.

משפטים - תמונה 4

בכל זאת, לאחר טקס של רציעת אוזנו לאות קלון, הוא יכול להמשיך לעבוד את האדון עד לבוא שנת היובל (אחת לחמישים שנה).

אדם המזיק – נזקי גוף: ההורג במזיד חייב מיתה.

משפטים - תמונה 5

משפטים - תמונה 6

המפתה בתולה לשכב עמו…

משפטים - תמונה 7

משפטים - תמונה 8

חייב לשאתה לאישה או לשלם קנס על מעשהו.

משפטים - תמונה 9

שוכב עם בהמה חייב מיתה.

משפטים - תמונה 10

שמיטה: עבודת החקלאי בארץ ישראל מתקיימת במחזור של שבע שנים.

שש שנים עובדים בקרקע ונהנים מפירותיה…

משפטים - תמונה 11

משפטים - תמונה 12

ובשנה השביעית נחים מהעבודה ומפקירים את תנובת הקרקע לכל.

לקראת סיום הפרשה שבה התורה ומתארת אירועים שקדמו למתן תורה. בד' בסיוון אומר הקב"ה למשה לעלות אל הר סיני, ויחד אתו אהרון אחיו, נדב, אביהוא ושבעים מזקני ישראל

משפטים - תמונה 13

אך בעוד הם נשארים ומשתחווים מרחוק, משה ניגש אל ענן ה' השוכן על ההר.

משפטים - תמונה 14

משה חוזר לבני ישראל עוד באותו היום, וכבר מלמד אותם כמה מענייני התורה. העם מקבל את הדברים ומתחייב לעשות את כל אשר יצווה ה'. משה כותב את נוסח התורה מבראשית ועד ליום מתן תורה.

משפטים - תמונה 15

למחרת, בה' בסיוון, משכים משה, מקריב קרבנות ובונה מצבה לכל שבט, כל זאת כהכנה למתן תורה. הוא קורא את דברי התורה שכבר כתב באוזני בני ישראל, והם שבים ומכריזים "נעשה ונשמע".

משפטים - תמונה 16

ואיך זה קשור לקנאביס?

בפרשתנו מוזכרת מצוות השמיטה. בשנה שעברה בארץ ישראל היתה שנת שמיטה והתעוררה השאלה האם קנאביס רפואי חייב בשמיטה ובאילו דינים?

ראשונים לשאול את השאלה הזו היו חוות 'שיח' שנציגיה פנו לרב אפרתי שליט"א (המכון לחקר החקלאות על פי התורה) כמה חודשים לפני תחילת שנת השמיטה. השאלה הגיעה עד לרב חיים קנייבסקי שליט"א שאמר בהתרגשות כי "שאלה כזו לא נשאלה ממעמד הר סיני עד היום – לגבי כשרות של קנאביס רפואי".

ניתן לראות ציטוט מהרב קנייבסקי ושיעור שהרב זילברשטיין שליט"א העביר בנושא בסרטון הבא:

בקצרה: קנאביס המגודל לצרכים שאינם רפואיים נחשב "ספיחן" (תואר כללי לצמחים חד שנתיים אשר לרוב צומחים בשולי השדה ללא כוונה תחילה) ואסור לשימוש בשנת שמיטה, קנאביס רפואי נחשב "מלוגמא" – (תרופה ביהדות) ותחת היתרים מסויימים (כדוגמת מצע מנותק עם ההגדרות ההלכתיות, גידול בתוך חממה וכו') ניתן לגדלו ולספקו למטופלים.

בפועל רק קנאביס רפואי שגדל בשנת שמיטה לפי ההגדרות ההלכתיות הללו אינו נחשב "ספיחין" ויהודים שומרי תורה ומצוות יכולים לצרוך אותו. מרבית הקנאביס הרפואי הקיים היום בשוק גודל כבר אחרי שנת השמיטה, ברם אם המגדל נוהג ליישן את הקנאביס תקופה נאותה של מעל 80 יום ולא גידל אותו לפי ההגדרות ההלכתיות, יש חשש גם בזמן זה לקנאביס שהוא שמיטה.

שנזכה במהרה לשמוע שופרו של משיח
שבת שלום,

פתיל תכלת.

מקורות:
ארגון חב"ד
אלכס גליקסברג

התמונות נלקחו מאתר: thebrickbible.com

ראו עוד:
פרשת השבוע: "יתרו" – ביקורת בונה וביזור סמכויות
פרשת השבוע: "בשלח" – קריסטלים מהשמים
פרשת השבוע: "בא" – על קידוש החודש וחצות הליל
פרשת השבוע: "וארא" – חרקים מזיקים ומכות אחרות

אתם אוהבים קנאביס, אנחנו אוהבים קנאביס, בואו נהיה חברים:

//static.apester.com/js/sdk/v1.1/apester-sdk.min.js

פרשת השבוע: "משפטים" – שנת שמיטה ומצוות שבין אדם לחברו
המשך קריאה: http://www.xn--4dbcyzi5a.com/2016/02/%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%94%d7%a9%d7%91%d7%95%d7%a2-%d7%9e%d7%a9%d7%a4%d7%98%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%99%d7%9f-%d7%90%d7%93%d7%9d-%d7%9c%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%95-%d7%95%d7%9c%d7%90%d7%a8%d7%a5/

פרשת השבוע: "יתרו" – ביקורת בונה וביזור סמכויות

פרשת השבוע: "יתרו" – ביקורת בונה וביזור סמכויות

פרשת השבוע: "יתרו" עוסקת במעמד הר סיני, עשרת הדיברות, חשיבותה של האצלת סמכויות וההבדל בין ביקורת בונה וביקורת הורסת.

מאת: פתיל תכלת

בס"ד

לאחר שבשבוע שעבר קראנו בפרשת "בשלח" כיצד הצליחו בני ישראל לברוח מארץ מצרים, השבוע בפרשת "יתרו" מגיע יתרו חותן משה יחד עם ציפורה (אשת משה) וילדיו, וחובר לעם ישראל לפני קבלת התורה, כאשר בסוף הפרשה עם ישראל סוף סוף מקבל את עשרת הדברות.

יתרו - תמונה 1

יתרו - תמונה 2

יתרו מבחין בחוסר היעילות של ההתנהלות המנהלית בקרב עם ישראל, והוא מציין בפני משה כי יהיה לו קשה מאוד להיות האחראי היחיד על מערכת החוקים והמשפט בישראל. אך יתרו איננו מסתפק בהטחת ביקורת בלבד ומציע למשה פתרון פרקטי: למנות שופטים שיפחיתו ממנו את נטל ההנהגה.

כך מפרשת השבוע אנו למדים שלמתוח ביקורת על הזולת במטרה לסייע לו ולתת עצות מעשיות לשיפור המצב – הרי זה מבורך ואף ראוי שתיקרא פרשה בתורה על שם המסייע… אך מי שמעביר ביקורת רק על מנת לפגוע בחברו הרי זה קנטרן…

יתרו - תמונה 3

בהמשך הפרשה מעמד הר סיני וקבלת עשרת הדיברות

יתרו - תמונה 4

יתרו - תמונה 5

משה מעביר הוראות לקראת המעמד המחייב

יתרו - תמונה 6

יתרו - תמונה 7

הכנות אחרונות של בני ישראל

יתרו - תמונה 8

המעמד מתחיל במחזה נדיר של צלילים ועשן

יתרו - תמונה 9

משה מבקש לאפשר לעם ישראל להישאר במרגלות ההר

יתרו - תמונה 10

לאחר מכן הוא עולה ויורד עם מספר מסרים מהקב"ה

יתרו - תמונה 11

יתרו - תמונה 12

יתרו - תמונה 13

יתרו - תמונה 14


ואיך זה קשור לקנאביס
:

גם בישראל, בתחילה היתה דמות אחת שריכזה את כל ההתנהלות בתחום, ד"ר יהודה ברוך, שניהל בזמנו את בית החולים אברבנאל, היה הסמכות היחידה, המכניס והמוציא, החותם והמחליט בתחום. לאט לאט הסמכויות התפזרו לקציני משנה עד שהיום יש לנו מערכת עם עשרות רופאים ובעלי תפקידם שמנהלים את השוק בארץ …

שנזכה לשמור את כל מצוות הבורא
ולראות בביאת משיח בימינו

שבת שלום
פתיל תכלת.

מקורות:
ויקיפדיה
דבר תורה \ הרב שלמה הלוי שליט"א

התמונות נלקחו מאתר thebrickbible

ראו גם:
פרשת השבוע: "בשלח" – קריסטלים מהשמים
פרשת השבוע: "בא" – על קידוש החודש וחצות הליל
פרשת השבוע: "וארא" – חרקים מזיקים ומכות אחרות
פרשת השבוע: "שמות" – ניפוי הזכרים לשליטה בעם היהודי

אתם אוהבים קנאביס, אנחנו אוהבים קנאביס, בואו נהיה חברים:

//static.apester.com/js/sdk/v1.1/apester-sdk.min.js

פרשת השבוע: "יתרו" – ביקורת בונה וביזור סמכויות
המשך קריאה: http://www.xn--4dbcyzi5a.com/2016/01/%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%94%d7%a9%d7%91%d7%95%d7%a2-%d7%99%d7%aa%d7%a8%d7%95-%d7%91%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%aa-%d7%91%d7%95%d7%a0%d7%94-%d7%95%d7%91%d7%99%d7%96%d7%95%d7%a8-%d7%a1%d7%9e/

פרשת השבוע: "בשלח" – קריסטלים מהשמים

פרשת השבוע: "בשלח" – קריסטלים מהשמים

פרשת השבוע: "בשלח" מספרת על מקורו האמיתי של השפע ועל ה"חומר" המסתורי שנפל לבני ישראל מהשמים במהלך יציאת מצרים.

מאת: פתיל תכלת

בס"ד

פרשת "בשלח" זו הפרשה הרביעית בספר שמות, והיא מתחילה ביציאת מצרים.

בשלח - 1

אחרי שעם ישראל יוצא, פרעה מתעשת ורודף אחרי העם.

בשלח - 2

במרכז הפרשה נס קריעת ים סוף.

בשלח - 3

טביעת המצרים בים, ושירת הים.

בשלח - 4

עוד מסופר בפרשה על ירידת ה"מן", אשר שימש מזון לבני-ישראל במדבר. בני ישראל התחילו את מסעם במדבר.

בשלח - 6

וכדרכם של יהודים, התלוננו על תנאי הדרך, על האוכל ועל כל השאר.

בשלח - 7

השם יתברך מודיע למשה שהוא ידאג לפרנסת העם, אבל זה מלווה בניסיון של ביטחון בהשם.

בשלח - 8

ובבוקר, מעשה ניסים: אדמת המדבר מכוסה בחומר פלאי שקוף-לבן וריחני.

בשלח - 9

בשלח - 10

אבל ישראל, כמו יהודים טובים, מה שנותנים להם הם לוקחים.

בשלח - 11

בשלח - 12

בשלח - 14

ויש ללקטו מדי יום, בזמן, כי ברגע ש"החם השמש" (עולה השמש) – המן נעלם…

בשלח - 15

חוץ משבת קודש, שאז המן היה נשאר יומיים, בשישי ליקטו כמות כפולה שהספיקה גם לשבת. מה שמתקשר כמובן לציווי על שמירת השבת המופיע בפרשה זו.

בשלח - 16

מה זה בא ללמד אותנו?

האדמה שמצמיחה לחם והמעביד שנותן את המשכורת אינם אלא 'צינורות' שבהם הבורא מעביר את השפע. הברכה האמיתית והפרנסה האמיתית באות מהקדוש ברוך הוא.

בשנות הנדודים במדבר אכלו בני-ישראל מזון מיוחד – מָן. המן מכונה בתורה "לחם מן השמים". הקדוש-ברוך-הוא ציווה להשאיר צנצנת אחת של מן למשמרת, כדי להעביר מסר לדורות הבאים שלמעשה הפרנסה באה מן השמים.

כשאנחנו חורשים וזורעים את האדמה כדי להצמיח ממנה לחם, הדברים נראים טבעיים לחלוטין. אין אנו רואים בזה שום נס או דבר על-טבעי, ונדמה שאם צריך להודות למישהו – הרי זה לאדם שחרש וזרע ולאדמה שהצמיחה את היבול. גם שכיר שמקבל משכורת נוטה לחשוב שהוא מתפרנס בזכות המעביד שלו.

לאמיתו של דבר זו אשליה. האדמה שמצמיחה לחם והמעביד שנותן את המשכורת אינם אלא 'צינורות' שבהם הבורא מעביר את השפע. הברכה האמיתית והפרנסה האמיתית באות ממנו, אלא שהוא משתמש בכלים טבעיים ודרכם הוא מעביר את ברכתו.

יהודי שחושב במושגים האמיתיים יודע שלא תחבולות עסקיות מפוקפקות יביאו לו רווח. הוא מאמין כי הבורא כבר קצב בעבורו את פרנסתו, ותפקידו רק ליצור כלי ראוי לברכה השמימית. כך המן מחזק את האמונה בבורא ואת הביטחון שהוא מספק לכל אחד ואחד את הדרוש לו בגשמיות וברוחניות.

ואיך זה קשור לקנאביס?

תיאור המן במקרא: צורתו הייתה עגולה כזרע של כוסברה, צבעו לבן – שקוף, עוביו דק, וטעמו כדבש או שמן:

– "ותעל שכבת הטל, והיא על-פני המדבר, דק מחוספס, דק ככפור על-הארץ" (ספר שמות, פרק ט"ז, פסוק י"ד).

– "והוא כזרע גד לבן, וטעמו כצפיחית בדבש" (ספר שמות, פרק ט"ז, פסוק ל"א).

– "והמן כזרע-גד הוא, ועינו כעין הבדלח. שטו העם ולקטו וטחנו ברחים, או דכו במדכה ובשלו בפרור ועשו אתו עגות, והיה טעמו כטעם לשד השמן." (ספר במדבר, פרק י"א, פסוקים ז'-ט').

וכמו שראינו בפרשה, המן נמס כשעלתה השמש ונהיה חם,

בשלח - 17

הטריכומות בצמח הקנאביס גם הן לעיתים צלולות כבדולח ולעיתים עכורות בלבן, גם הן טעמן כשמן (ואם מפיקים אותן בריכוז יוצא לנו BHO.

יתרה מזאת' כמו שכל מי שביקר בעמק פרוואטי בהודו או פשוט מגדל בחוץ יודע, הצמחים שנקטפים בצהריים, אחרי שעולה החמה והטמפרטורות עולות, חלשים יותר, והחומר הפעיל בהם פחות הרבה יותר/

שתהיה שבת מתוקה כצפיחית בדבש ושנזכה לביאת משיח במהרה בימינו/

פתיל תכלת.

מקורות: (על-פי לקוטי שיחות כרך לא, עמ' 85, ויקיפדיה.

ראו גם:
פרשת השבוע: "בא" – על קידוש החודש וחצות הליל
פרשת השבוע: "וארא" – חרקים מזיקים ומכות אחרות
פרשת השבוע: "שמות" – ניפוי הזכרים לשליטה בעם היהודי
פרשת השבוע: "ויחי" – שימור ויישון הגוף והנפש

אתם אוהבים קנאביס, אנחנו אוהבים קנאביס, בואו נהיה חברים:

//static.apester.com/js/sdk/v1.1/apester-sdk.min.js

פרשת השבוע: "בשלח" – קריסטלים מהשמים
המשך קריאה: http://www.xn--4dbcyzi5a.com/2016/01/%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%94%d7%a9%d7%91%d7%95%d7%a2-%d7%91%d7%a9%d7%9c%d7%97-%d7%a7%d7%a8%d7%99%d7%a1%d7%98%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%94%d7%a9%d7%9e%d7%99%d7%9d/