תגית: הצעת מחליטים

'מודל ארדן' אושר בממשלה; ח"כ השכל: "זה לא אי הפללה"

'מודל ארדן' אושר בממשלה; ח"כ השכל: "זה לא אי הפללה"

'מודל ארדן' אושר בממשלה; ח"כ השכל: "זה לא אי הפללה"

עד ה-7.5 יגישו שר המשטרה ארדן ושרת המשפטים שקד את הצעת החוק שלהם לאי הפללת צרכני הקנאביס ב'מודל ארדן', שכפי שנחשף בסוף השבוע כלל אינה מבטלת את ההפללה. ח"כ השכל בתגובה: "מנוגד להמלצות הצוות".

הבוקר (א') אישרה ועדת השרים לענייני חקיקה את 'הצעת המחליטים' לאי הפללת צרכני הקנאביס ב'מודל ארדן', שכפי שחשפנו בסוף השבוע כלל אינו מבטל את ההפללה, ואף מספק למשטרה סמכויות אכיפה נוספות.

בדיון חסוי ללא פרוטוקול אישרו שרי הממשלה את התכנית של ארדן, על פיה חוקי הסמים ייישארו על כנם ויגדירו את עבירת החזקת קנאביס לשימוש עצמי כעבירה פלילית כתמיד.

על פי מודל זה רק במידה והקורבן יודה מיד כי אכן עבר את העבירה, ורק במידה ומדובר בפעם הראשונה או השנייה בה הוא נתפס, תמיר המשטרה את ההליך הפלילי בקנסות כספיים בלבד (1,000 ש"ח בפעם הראשונה ו-2,000 ש"ח בפעם השנייה). בפעם השלישית והרביעית כבר יינקטו הליכים משמעותיים עוד יותר של הסדר מותנה, שלילת רשיונות והליך פלילי.

"לא אי הפללה"

מודל זה של שר המשטרה מנוגד לגמרי להצעת החוק שהגישה ח"כ שרן השכל חברת מפלגתו, על פיה תבוטל לחלוטין הפללת צרכני הקנאביס, גם אם עישנו קנאביס יותר מארבע פעמים.

למרות סיכום מוקדם בין השכל וארדן כי הצעתה של הח"כית הצעירה תאושר, השר הפר את ההסכמה ובשיתוף עם שרת המשפטים שקד מהבית היהודי קבעו השניים מודל המנוגד להבטחתו של ארדן במסיבת העיתונאים.

"החלטת הממשלה שהתקבלה היום היא לא אי הפללה והיא נוגדת את ההמלצות של חבריי הצוות שבחן את המדיניות," מסרה ח"כ השכל בתגובה הבוקר. "ההמלצות ממשרד המשפטים, הרשות למלחמה בסמים ונציג הציבור היו כי הפללה של צרכני קנאביס לא עובדת, מבזבזת משאבים, לא מידתית כלפי אזרחי ישראל ועוד. את המציאות הזו ההחלטה לא משנה ואפילו מחמירה."

"ההחלטה שארדן ושקד העבירו היום היא לא פחות מצפצוף על מסקנות הועדה, וניסיון לחזור בהם. בפועל ההחלטה תמשיך להפליל צרכני קנאביס ובנוסף לתת קנס למי שיודה בשימוש," הוסיפה.

המשך קריאה: http://www.xn--4dbcyzi5a.com/2017/03/%d7%9e%d7%95%d7%93%d7%9c-%d7%90%d7%a8%d7%93%d7%9f-%d7%90%d7%95%d7%a9%d7%a8-%d7%91%d7%9e%d7%9e%d7%a9%d7%9c%d7%94-%d7%97%d7%9b-%d7%94%d7%a9%d7%9b%d7%9c-%d7%96%d7%94-%d7%9c%d7%90-%d7%90%d7%99/

נחשף 'מודל ארדן' לאי הפללה: לא תבוטל ההפללה

נחשף 'מודל ארדן' לאי הפללה: לא תבוטל ההפללה

נחשף 'מודל ארדן' לאי הפללה: לא תבוטל ההפללה

בניגוד לכותרת שנתן שר המשטרה גלעד ארדן במסיבת העיתונאים בה הכריז על 'אי הפללה', בפועל, על פי דוח 'הצעת המחליטים' שיאושר ביום א' הקרוב בממשלה ונחשף כעת לראשונה, לא תבוטל כלל ההפללה כנגד צרכני הקנאביס. "הוספת חטא על פשע," קובעים ב'עלה ירוק'.

מסמך 'הצעת המחליטים' הנוגע לאי הפללת צרכני הקנאביס, אותו תאשר הממשלה ביום א' הקרוב, פקודת הסמים תישאר על כנה ולא צפוי להתבטל הסעיף הקובע היום כי החזקת קנאביס לשימוש עצמי היא עבירה שהעונש עליה הוא עד 3 שנות מאסר בפועל.

במקום ביטול מוחלט של הפללת צרכני הקנאביס, שיוביל בנוסף גם לביטול רטרואקטיבי של כל הרישומים הפליליים בגין החזקת קנאביס מן העבר – כפי שדרשו מובילי המאבק – קובע 'מודל ארדן' החדש כי הסעיפים הקיימים בפקודה לא ישונו.

השינוי שבכל זאת יחול על פי המודל של שר המשטרה צפוי להיות תוספת של סעיף לפקודת הסמים בו יובהר כי בסמכות קצין משטרה להמיר את סעיף ההפללה בסעיף של קנס כספי – זאת במידה ומדובר בתפיסה בפעם הראשונה (1,000 ש"ח) או השנייה (2,000 ש"ח).

אך גם שינוי קל זה של קנס במקום הפללה, כך על פי המסמך הרשמי, מותנה בכך שהקורבן יודה כי הוא ביצע עבירה וכי החזיק בקנאביס בניגוד לחוק. אם לא יודה הקורבן כי החומר שנתפס בידיו הוא אכן קנאביס יינקט נגדו הליך פלילי רגיל הכולל עיכוב, חקירה, רישום פלילי ואף העמדה לדין.

"בהיעדר הודאה בביצוע העבירה [גם בתפיסה הראשונה], רשאית המשטרה לפעול בהתאם לכל סמכות אשר נתונה לה, לפי שיקול דעתה," נכתב במסמך הרשמי. "צריכה של סם מסוג קנאביס תיוותר בלתי חוקית [גם] במרחב הפרטי."

כך לדוגמה אם יזהה שוטר אדם המעשן סיגריה על ספסל ציבורי, הוא יוכל להורות לו להודות בעבירת שימוש בקנאביס ולשלם קנס של 1,000 ש"ח, או שיילקח לתחנת המשטרה וייפתח נגדו הליך פלילי. אם אותו אדם יזרוק את הסיגריה הצידה תתווסף לאישום עבירה של 'העלמת ראיות', מה שאף יגדיל את סיכויי ההרשעה.

בנוסף, בניגוד להבטחתו של ארדן במסיבת העיתונאים כי התמקדות המשטרה תהיה באכיפת עבירות קנאביס בשטחים ציבוריים בלבד, במודל החדש אין כל אזכור לאי אכיפה או אי הפללה של עבירת החזקת קנאביס בבית – מה שלא ימנע את המשך פשיטות המשטרה על דירות וחיפושים כוחניים בשטח פרטי.

מודל זה שונה כמובן לגמרי מהצעת החוק הפרטית שהגישה ח"כ שרן השכל, על פיה תשונה פקודת הסמים כך שיבוטל לחלוטין סעיף ההפללה כנגד החזקת קנאביס לשימוש עצמי, בין אם בפעם הראשונה או בפעם הרביעית והלאה.

חששות מובילי המאבק בעקבות חשיפת תכניתו של שר המשטרה הן ש(1) שוטרים יוכלו להמשיך להתעמר באזרחים ולהאשימם בהחזקת קנאביס – אפילו במידה ולא היה בידיהם קנאביס כלל, זאת במידה ולא יודו בעבירה, וכן ש(2) רישומים פליליים על החזקת קנאביס מן העבר לא יבוטלו רטרואקטיבית.

הנהגת עלה ירוק ומטה המאבק הודיעו כי הם דוחים את השינוי הצפוי וכי מדובר בהוספת חטא על פשע. עו"ד דקל דוד עוזר מנכ"ל המפלגה ואורן לבוביץ' יו"ר המפלגה מסרו כי "משרד המשפטים וצוות הבדיקה קבעו מפורשות כי ענישה פלילית נגד צרכן היא לא מוסרית ולא מידתית. כתוצאה מכך היו צריכים לבטל מיידית את הפללת הצרכנים ולבטל את הרישומים הפליליים רטרואקטיבית. במקום זאת השינוי הצפוי רק מוסיף סמכויות נוספות למשטרה, אשר יקלו עליה את 'מלאכת ההתעמרות'."

"אנחנו נפעל בכח הכח כדי שהניסיון לקבע מצב גרוע לא יתקבל ובמקומו תוגש חקיקה שלכל הפחות מבטלת את הרישומים הפליליים רטרואקטיבית ומונעת כל אפשרות של הטרדת הצרכנים בכל מקום ובפרט בביתם," הוסיפו.

יש לציין שלמרות דרישת מובילי המאבק להיפגש עם השר ארדן לדיון בעניין זה, עד כה טרם נתקיימה פגישה זו.

המשך קריאה: http://www.xn--4dbcyzi5a.com/2017/03/%d7%a0%d7%97%d7%a9%d7%a3-%d7%9e%d7%95%d7%93%d7%9c-%d7%90%d7%a8%d7%93%d7%9f-%d7%9c%d7%90%d7%99-%d7%94%d7%a4%d7%9c%d7%9c%d7%94-%d7%9c%d7%90-%d7%aa%d7%91%d7%95%d7%98%d7%9c-%d7%94%d7%94%d7%a4%d7%9c/

הממשלה תאשר את 'מודל ארדן' לאי הפללה

הממשלה תאשר את 'מודל ארדן' לאי הפללה

הממשלה תאשר את 'מודל ארדן' לאי הפללה

הצעת החוק לאי הפללה תעלה להצבעה בועדת השרים לענייני חקיקה רק בעוד מספר חודשים, אבל כבר ביום א' הקרוב תאשר הממשלה ב'הצעת מחליטים' את המודל שהציג שר המשטרה ארדן.

בשבוע שעבר עלתה להצבעה בועדת השרים לענייני חקיקה הצעת החוק של ח"כ שרן השכל לאי הפללת צרכני הקנאביס בישראל, במודל שמבטל את ההפללה לחלוטין, אך בטרם הדיון הוחלט לדחות את ההצבעה בשלושה חודשים.

יחד עם זאת הבוקר נודע כי כבר ביום א' הקרוב תאשר הממשלה את המודל השונה לאי הפללה, זה שהוצג על ידי שר המשטרה גלעד ארדן, על פיה תבוטל ההפללה בשתי התפיסות הראשונות. בפעם השלישית יופנה הקורבן להתנדבות או טיפולי גמילה ובפעם הרביעית תוכל המשטרה לנקוט בהליך פלילי.

משמעות אישור 'מודל ארדן' בהצעת מחליטים היא שהממשלה תומכת בגישה של ארדן להשאיר אפשרות של הפללה בידי המשטרה במקרה הצורך.

המודל גובש על ידי המשרד לביטחון פנים בשיתוף עם לשכת שרת המשפטים איילת שקד.

המשך קריאה: http://www.xn--4dbcyzi5a.com/2017/03/%d7%94%d7%9e%d7%9e%d7%a9%d7%9c%d7%94-%d7%aa%d7%90%d7%a9%d7%a8-%d7%90%d7%aa-%d7%9e%d7%95%d7%93%d7%9c-%d7%90%d7%a8%d7%93%d7%9f-%d7%9c%d7%90%d7%99-%d7%94%d7%a4%d7%9c%d7%9c%d7%94/

ממשלת ישראל אישרה: קנאביס במרשם רופא בבתי מרקחת

ממשלת ישראל אישרה: קנאביס במרשם רופא בבתי מרקחת

ממשלת ישראל אישרה: קנאביס במרשם רופא בבתי מרקחת
היסטוריה בישראל: רפורמת הקנאביס הרפואי אושרה הבוקר בממשלה: קנאביס יימכר בעתיד בבתי מרקחת ויינתן בהמשך במרשם רופא. עשרות חברות גידול וייצור קנאביס יצטרפו כבר בקרוב לענף. ייצוא קנאביס ייבחן בועדת משנה נפרדת. אין שינוי ברשימת המחלות המזכות ברישיון.

הבוקר כפי שדיווחנו לראשונה אישרה ממשלת ישראל את מס
המשך קריאה: http://www.xn--4dbcyzi5a.com/2016/06/%d7%a7%d7%a0%d7%90%d7%91%d7%99%d7%a1-%d7%91%d7%9e%d7%a8%d7%a9%d7%9d-%d7%a8%d7%95%d7%a4%d7%90-%d7%91%d7%91%d7%aa%d7%99-%d7%9e%d7%a8%d7%a7%d7%97%d7%aa/

רפורמת הקנאביס הרפואי מגיעה: עשרות חברות חדשות צפויות להיפתח

רפורמת הקנאביס הרפואי מגיעה: עשרות חברות חדשות צפויות להיפתח

רפורמת הקנאביס הרפואי מגיעה: עשרות חברות חדשות צפויות להיפתח
פרסום ראשון: רפורמת הקנאביס הרפואי תאושר בשבוע הבא בישיבת הממשלה. אם לא תיתקל בעתירות היא צפויה להגדיל את מספר החברות העוסקות בתחום, כמו גם את מספר הרופאים המטפלים ואת אופן החלוקה בבתי מרקחת. חברות חדשות צפויות להגיש כעת בקשה לרישיונות גידול וייצור.

ענף הקנאביס הרפואי עומד לפני צומת דרכים משמעות
המשך קריאה: http://www.xn--4dbcyzi5a.com/2016/06/%d7%a8%d7%a4%d7%95%d7%a8%d7%9e%d7%aa-%d7%94%d7%a7%d7%a0%d7%90%d7%91%d7%99%d7%a1-%d7%94%d7%a8%d7%a4%d7%95%d7%90%d7%99-%d7%9e%d7%92%d7%99%d7%a2%d7%94/

פייגלין לשרים: "הקנאביס הרפואי – בידיכם"

פייגלין לשרים: "הקנאביס הרפואי – בידיכם"

בניגוד להצהרות שרת הבריאות על נכונות להרחיב ולהקל על חולים בקבלת קנאביס רפואי, מחלקת הקנאביס הרפואי (יק"ר) ממשיכה להקשיח את התנאים, מאיימת על רופאים ומסרבת לאשר טיפול בסובלים מפוסט טראומה – בניגוד להבטחות. ח"כ משה פייגלין יעלה בשבוע הבא את הצעת החוק שלו להסדרת הענף הקלוקל.
לפני כ-…
המשך קריאה: http://www.xn--4dbcyzi5a.com/2014/06/%d7%a4%d7%99%d7%99%d7%92%d7%9c%d7%99%d7%9f-%d7%9c%d7%a9%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%a7%d7%a0%d7%90%d7%91%d7%99%d7%a1-%d7%94%d7%a8%d7%a4%d7%95%d7%90%d7%99-%d7%91%d7%99%d7%93%d7%99%d7%9b%d7%9d/

בקרוב: 'קנאביס לייט', 'קנאביס פורטה' ו'קנאביס מדיום'

בקרוב: 'קנאביס לייט', 'קנאביס פורטה' ו'קנאביס מדיום'

החל מחודש ספטמבר יוכלו המטופלים בקנאביס רפואי לבחור את התרופה שלהם מבין שלל אפשרויות גנריות, ביניהן 'קנאביס לייט', 'קנאביס פורטה' ו'קנאביס לילה'. זאת במסגרת רפורמת הקנאביס הרפואי שאישר משרד הבריאות לפני מספר חודשים.
לפני מספר חודשים אושרה 'הצעת המחליטים' שהגיש משרד הבריאות בתגובה על הצעת החוק של …
המשך קריאה: http://www.xn--4dbcyzi5a.com/2014/04/%d7%91%d7%a7%d7%a8%d7%95%d7%91-%d7%a7%d7%a0%d7%90%d7%91%d7%99%d7%a1-%d7%9c%d7%99%d7%99%d7%98-%d7%a7%d7%a0%d7%90%d7%91%d7%99%d7%a1-%d7%a4%d7%95%d7%a8%d7%98%d7%94-%d7%95%d7%a7%d7%a0%d7%90/